Vi upplever för närvarande driftstörningsproblem med vår växellösning för telefonsamtal, vilket påverkar samtal till Teknikföretagens samtliga funktioner. Vi arbetar för att lösa problemet och uppskattar ditt tålamod under tiden.

Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Regeringens förslag: Gör alla gymnasieutbildningar högskoleförberedande

För att öka intresset för yrkesprogrammen vill regeringen göra samtliga gymnasieprogram högskoleförberedande. Teknikföretagen välkomnar förslaget och hoppas nu att samtliga riksdagspartier ska värna industrins kompetensförsörjning och ställa sig bakom förslaget.

Foto: Jonas Bilberg och Emilia Bergmark-Jiménez / Bredda bilden Foto: Jonas Bilberg och Emilia Bergmark-Jiménez / Bredda bilden

Nyhet
13 sep. 2021
Sakområde:

Den 10 september presenterade utbildningsminister Anna Ekström att regeringen kommer föreslå att göra alla gymnasieprogram högskoleförberedande. Förslaget innebär att grundläggande högskolebehörighet, med möjlighet att välja bort, ska bli standardval på alla gymnasieprogram.

– Vi i industrin har under många år drivit denna fråga. Det är en av de viktigaste åtgärderna för att öka intresset för de yrkesinriktade gymnasieutbildningarna, kommenterar Klas Wåhlberg, vd på Teknikföretagen.

Att de yrkesinriktade programmen inte är högskoleförberedande idag är en av de främsta förklaringarna till att yrkesutbildningarna ofta väljs bort menar Teknikföretagen. Utan högskolebehörighet anses inte utbildningarna vara tillräckligt attraktiva och många tror dessutom att det leder till en återvändsgränd, vilket är helt felaktigt.

Kraven på yrkesmedarbetarna inom industrin har skärpts i takt med teknikutvecklingen och kommer sannolikt fortsatt att höjas. De högskoleförberedande kurserna ger därför viktiga kunskaper för att eleverna ska kunna arbete inom den moderna industrin.

"Yrkesutbildning får aldrig bli ett andrahandsval eller en stängd dörr för vidare studier."

– Förslaget ligger helt i linje med den generella utvecklingen på arbetsmarknaden. Företagen behöver praktiskt utbildade med teoretiska kunskaper såväl som teoretiskt utbildade med praktiska kunskaper. Yrkesutbildning får aldrig bli ett andrahandsval eller en stängd dörr för vidare studier. Fler yrkesutbildade står inte i konflikt med fler yrkeshögskole- och högskoleutbildade med rätt kompetens, kommenterar Mats Andersson, expert inom kompetensförsörjning på Teknikföretagen.

År 2011 valde regeringen att förändra yrkesprogrammen så att de kurser som skulle ge högskolebehörighet blev något man blev tvungen att välja till. Förhoppningen var att göra yrkesprogrammen mer attraktiva, men förändringen ledde till det motsatta. Sedan 2011 har andelen elever som väljer att läsa ett yrkesprogram minskat med en tredjedel. Detta samtidigt som industrin skriker efter arbetskraft och kompetens. År 2018 lades en proposition som skulle återinföra högskolebehörighet på yrkesprogrammen, men förslaget röstades ner i riksdagen.

– Nu förväntar vi oss att samtliga riksdagspartier ställer sig bakom förslaget och visar att de på riktigt vill värna industrins framtida kompetensförsörjning. Det är dags att ge gymnasieungdomar en rättvis chans att kunna bli en del av svensk industri, det vill säga bli en del av svensk exportnäring och lösningen på den globala klimatkrisen, avslutar Klas Wåhlberg.

Läs mer

Mer på Internet https://regeringen.se/pressmeddelanden/2021/09/regeringen-satsar-pa-hogre-kunskapsresultat-fler-utbildade-larare-och-okad-jamlikhet-i-skolan--13-miljarder-tillfors-2022/

Regeringen satsar på högre kunskapsresultat, fler utbildade lärare och ökad jämlikhet i skolan – 1,3 miljarder tillförs 2022 – Regeringen.se