Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Produkter med särskilt farliga ämnen måste registreras

Från och med den 5 januari 2021 måste tillverkare, importörer och distributörer rapportera in produkter med särskilt farliga ämnen, så kallade SVHC-ämnen, till SCIP-databasen.


Nyhet
23 feb. 2021
Sakområde:

EU-kommissionen har beslutat att Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) ska upprätta en databas, SCIP. SCIP-databasen innehåller information om produkter som innehåller kandidatämnen enligt Reach-förordningen.

Skyldigheten gäller alla varor och ”komplexa objekt” som innehåller SVHC-ämnen enligt kandidatförteckningen. Nya ämnen adderas två gånger per år enligt Reach-förordningen. Förteckningen listar kemiska ämnen som kan medföra allvarliga effekter på människors hälsa och miljö.

Teknikföretagen kommer att ge utbildningar till självkostnadspris under våren 2021.

Läs vidare i Produktkravsguiden

Mer på Teknikföretagen /SCIP-databasen/

SCIP-databasen