Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Låt produktpass bli en konkurrensfördel

Förslag om så kallade produktpass har presenterats både på nationell och EU-nivå. Produktpass kan skapa en konkurrensfördel för svenska företag om de utformas på rätt sätt menar Teknikföretagen, som tillsammans med Svenskt Näringsliv och ett flertal branschorganisationer presenterar ett gemensamt positionspapper gällande EU:s förslag.


Nyhet
10 nov. 2021
Sakområde:

Inom EU och på nationell nivå har det lagts fram förslag om digitala produktpass. Med hjälp av dessa ska konsumenter enklare kunna göra hållbara val. Produktpassen ska även underlätta den cirkulär ekonomin genom att främja produkternas livslängd, återvinning och säkerhet.

Teknikföretagen menar att det finns goda möjligheter för medlemsföretagen att säkerställa sina produkters värdekedjor med produktpass. För att produktpassen ska gynna företagen krävs det dock att kostnaderna och det administrativa arbetet beaktas och hålls på en så låg nivå som möjligt.

– Annars är risken att företagens lönsamhet och hållbarhetsarbete äventyras, kommenterar Maria Rosendahl, näringspolitisk chef på Teknikföretagen. Det är också viktigt att man tar hänsyn till små och medelstora företags begränsade resurser och deras behov av stöd.

Teknikföretagens medlemmar verkar på en global marknad. Det är därför avgörande att produktpassen implementeras i hela EU och att de även omfattar importerade produkter. På så sätt går det att underlätta informationsöverföringen längs hela värdekedjan samt säkerställa att importerade produkter konkurrerar på samma villkor som produkter som är producerade inom EU.

– Marknadskontrollen av produktpassen måste genomföras på ett systematiskt och likvärdigt sätt, och tillsynen av importerade produkter måste framförallt utöka. Om produktpassen utformas på rätt sätt kan de bli en konkurrensfördel för svenska företag, avslutar Maria Rosendahl.

Läs mer om Teknikföretagens syn på EU:s förslag på ett digitalt produktpass i dokumentet "Svenskt Näringslivs utvecklade position om digitalt produktpass", som är framtaget tillsammans med ett flertal branschorganisationer och Svenskt Näringsliv.


Senaste nyheterna från Teknikföretagen