Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Den 22 februari genomförs en omfattande uppdatering av teknikföretagen.se. Sidan kan därför tillfälligt ligga nere under delar av förmiddagen.

Nyhet 20 sep. 2021

Korttidsarbete – vad gäller efter 30 september?

Den 30 september 2021 slutar de tillfälliga reglerna för korttidsarbete att gälla. Om det inte sker några förändringar kommer många företag inte kunna få statligt stöd efter 30 september. Teknikföretagens jurist Peter Thornquist berättar vad som kommer att gälla därefter.

Foto: Jonas Bilberg / Bredda bilden
Foto: Jonas Bilberg / Bredda bilden

Sedan den 16 mars 2020 har tillfälliga regler gällt för korttidsarbete. Med hjälp av de tillfälliga reglerna har företag kunnat få statligt stöd för korttidsarbete under en längre tid än vad som är möjligt enligt de ordinarie reglerna. Det tillfälliga regelverket kommer att sluta gälla den 30 september 2021, om inte riksdagen beslutar någonting annat.

– Återgången till de ordinarie reglerna kommer innebära att många företag inte kommer att kunna ta emot stöd. Det kan till exempel bero på att företaget redan har erhållit stöd för en längre period än vad det ordinarie regelverket tillåter, eller att företaget omfattas av så kallad karens, säger Peter Thornquist, jurist på Teknikföretagen.

Peter Thornquist, jurist på Teknikföretagen.

De allmänna förutsättningarna för statligt stöd är densamma i det ordinarie regelverket som i det tillfälliga. Företaget ska ha drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter som inte kunnat förutses. Däremot kommer vinstutdelningar och andra värdeöverföringar inte per automatik diskvalificera företaget från stöd för perioden efter den 30 september 2021. Peter Thornquist menar dock att dessa faktorer kan inräknas vid en samlad bedömning.

– Dessa faktorer kan vägas in vid en bedömning av hur pass allvarliga företagets ekonomiska svårigheter har varit, beroende på omständigheterna, berättar Peter Thornquist.

De ordinarie reglerna för stödperiod innebär att stöd inte kan lämnas för en längre period än sex månader - med möjlighet till förlängning i ytterligare tre månader. Enligt karensreglerna i det ordinarie regelverket kommer företag inte att kunna ta emot stöd för korttidsarbete under en period om 24 månader efter att den senaste stödperioden slutade.

– Karenstiden för företag som fått stöd mellan mars och november 2020 kommer att beräknas från den sista månaden som stödet utgick. Vilket innebär att många företag inte kommer att kunna erhålla stöd efter den 30 september 2021, menar Peter Thornquist. För företag som enbart erhållit stöd efter december 2020 kan det vara möjligt att fortsätta få stöd efter den 30 september 2021.

Regler om arbetsbefrielse, löneminskning och stödets storlek kommer att förändras när de tillfälliga reglerna slutar att gälla. Efter den 30 september 2021 kommer det statliga stödet att vara betydligt lägre och det fjärde steget (80 procents arbetsbefrielse) kommer inte längre att kunna tillämpas.

– Det innebär att arbetsbefrielsen ska ske i något av de tre stegen, det vill säga om 20, 40 eller 60 procent. I respektive steg ska löneminskningen för de arbetstagare som omfattas vara 12, 16 respektive 20 procent. Det innebär att företag som överväger att fortsätta tillämpa korttidsarbete över månadsskiftet september/oktober 2021 kan behöva omförhandla lokala överenskommelser, säger Peter Thornquist.

Om det sker några förändringar kommer Teknikföretagen att återkomma med vidare information.

– Teknikföretagen har varit i kontakt med regeringen om behovet av att våra medlemsföretag ska kunna ta emot stöd vid korttidsarbete även efter en återgång till de ordinarie reglerna. Något sådant beslut är dock inte fattat i dagsläget, avslutar Peter Thornquist.

Läs mer i Arbetsgivarguiden

Mer på Teknikföretagen /Korttidsarbete med statligt stöd/

Arbetsgivarguiden: Korttidsarbete med statligt stöd


Du behöver vara inloggad på våra medlemssidor för att ta del av informationen i Arbetsgivarguiden. Om du inte har ett konto, skapa ett här.