Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

”Kopplingen mellan innovation och upphandling måste stärkas”

Begreppen innovationsupphandling och funktionsupphandling används begränsat vid annonserade upphandlingar. Det visar en kartläggning från Aktuell Hållbarhet. Teknikföretagen anser att upphandlande organisationer ska axla en större roll som beställare av ny innovativ teknik och lösningar och menar därför att resultatet påvisar brister.


Nyhet
05 juli 2021
Sakområde:

Aktuell Hållbarhet har granskat annonserade upphandlingar och resultatet visar att begreppen innovations- och funktionsupphandling används begränsat vid annonserade upphandlingar. Granskningen visar att begreppet innovationsupphandling enbart har använts i nio annonser från 2019 till maj 2021.

– Det är beklagligt att granskningen pekar på brister som inte främjar innovationsupphandling. Genom att öppna upp för nytänkande kan upphandlande organisationer stimulera ny innovativ teknik och nya lösningar, säger Teresa Jonek, näringspolitisk expert på Teknikföretagen.

Teresa Jonek, näringspolitisk expert på Teknikföretagen.

Att upphandlande organisationer inte använder eller tydliggör funktionskrav och innovationsupphandling i större utsträckning beror på att det perspektivet sällan finns med från början av upphandlingarna. Det vittnar Teknikföretagens medlemsföretag om.

"Vid upphandling bör upphandlarna fundera på vad de vill uppnå med affären, vilket värde de vill skapa och därefter formulera upphandlingen baserat på det."

– Innovationsupphandling har inte fått den roll i innovationssystemet som det finns potential för. Vid upphandling bör upphandlarna fundera på vad de vill uppnå med affären, vilket värde de vill skapa och därefter formulera upphandlingen baserat på det. En förkommersiell dialog med leverantörer och minskad detaljstyrning ökar också möjligheterna till lyckade upphandlingar, säger Teresa Jonek.

Om aspekter kring upphandlingsförfarande kommer in tidigt i ett utvecklingsprojekt i ett företag, avsett för en offentlig marknad, kan det vara avgörande för hur väl en introduktion av lösningen på marknaden fungerar.

– Här behövs smörjmedel. Kopplingen mellan innovation och upphandling måste stärkas, inte minst för att vi ska klara att möte de stora samhällsutmaningarna, menar Teresa Jonek

Teknikföretagen anser att det krävs större nationella resurser för att utveckla processer för en mer strategisk utveckling av innovationsupphandling. Det kan till exempel handla om pilotprojekt där frågor kring risk, behov av uppdaterade regelverk och kunskapsutbyte hanteras.

Under 2021-2024 kommer Vinnova att erbjuda innovationscheckar som kommer att kunna användas till att anlita extern kompetens i samband med innovationsupphandling. Dessa kommer både offentliga verksamheter och små- och medelstora företag kunna ansöka om. Det är ett välkommet initiativ som kan främja innovationsupphandling menar Teknikföretagen, men det krävs mer. Teresa Jonek menar att länder som Sverige kan inspireras av är till exempel Norge och Österrike. De satsar inom området.

– Norge satsar stort på innovationsparterskap, vilket innebär särskilda partnerskap mellan upphandlande organisation och företag där behov finns av lösningar som inte existerar på marknaden. I Österrike utvecklar man möjligheter till matchning mellan upphandlande organisationer och potentiella leverantörer, bland annat genom en digital portal där också goda exempel visas upp, berättar Teresa Jonek.

Teresa Jonek har blivit intervjuad av Aktuell Hållbarhet om deras kartläggning. Läs reportaget här (Kräver prenumeration).

Vad är innovationsupphandling?

Innovationsupphandling innebär att en upphandlande organisation i sin upphandlingsprocess främjar innovation genom att efterfråga eller tillåta nya lösningar.

Innovationsupphandling är inte en särskild metod eller förfarande. Det rör sig snarare om ett sätt att främja utveckling i och genom en offentlig upphandling. Ofta behövs ett gediget förarbete inför själva upphandlingen. Innovationsupphandling följer i övrigt samma process som all annan offentlig upphandling, med alla dess valmöjligheter.

Visa mer

 

Kontakt