Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Företagssektorns utgifter för forskning och utveckling ökar

Utgifterna och antalet årsverken inom egen forskning och utveckling (FoU) ökade 2020 jämfört med 2019. Det visar preliminär statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Företagssektorn står bakom de ökade utgifterna.


Nyhet
12 juli 2021
Sakområde:

SCB har publicerat preliminär statistik över egen FoU i Sverige 2020. Rapporten visar att de totala utgifterna för FoU uppgick till cirka 174,7 miljarder kronor i Sverige 2020. Det innebär en ökning med 1,3 miljarder kronor (0,7 procent) i fasta priser jämfört med 2019.

Företagssektorn är den sektor som gav upphov till ökningen, med en uppgång på 1,4 procent. Motsvarande siffra i offentlig sektor visar en nedgång på 1,2 procent.

– Den nya statistiken från SCB speglar den samlade bilden över Sveriges forskning och utveckling. Näringslivet står idag för merparten av Sveriges totala forskning och utveckling, över 70 procent, berättar Peter Johansson, biträdande näringspolitisk chef på Teknikföretagen.

För att Sverige ska bibehålla rollen som ledande forsknings- och innovationsnation krävs det ökade investeringar från statens sida menar Teknikföretagen.

– Näringslivets investeringsvilja i svensk forskning och utveckling är ingenting vi kan ta för givet. För att Sverige fortsatt ska kunna hävda sig som en innovativ kunskapsnation med stark attraktionskraft för investeringar måste nivån på de offentliga och statliga investeringarna i forskning och utveckling hänga med och i ökad grad närma sig industrins betydande investeringar, säger Peter Johansson.

Läs mer

Mer på Internet https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-forskning/forskning/forskning-och-utveckling-i-sverige/pong/statistiknyhet/forskning-och-utveckling-i-sverige-2020/

SCB: Ökade utgifter för forskning och utveckling 2020

Mer på Teknikföretagen /Forskning & innovation/

Teknikföretagens fokusområde: Forskning och innovation