Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Flaggskeppsfabriken presenterar modell för livslångt lärande

Rätt kompetens är avgörande för företagens konkurrenskraft, individens trygghet och hela Sveriges välstånd. Men det råder frågetecken kring hur kompetensutveckling ska planeras och genomföras. Teknikföretagen har därför, tillsammans med Industriarbetsgivarna, IF Metall och sex av Sveriges ledande industriföretag, tagit fram en modell för kompetensutveckling.

Foto: Jonas Bilberg / Bredda bilden Foto: Jonas Bilberg / Bredda bilden

Nyhet
07 maj 2021
Sakområde:

I projektet Flaggskeppsfabriken Digital har Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna, IF Metall och sex industriföretag diskuterat företagens arbete och erfarenheter av kompetensutveckling kopplat till digitalisering. Den tekniska utvecklingen med digitalisering som verktyg går allt snabbare och ställer nya krav på kompetens. För att lyckas möta den digitala omställningen kommer allt fler att behöva bygga på sin kunskap under yrkeslivet.

Hastigheten i teknikutvecklingen gör att lärandet förskjutas från en klassisk utbildning till kunskapsutveckling som sker kontinuerlig och nära arbetet. Detta ställer extra stora krav på modeller och metoder för hur lärandet ska ske, särskilt för den grupp som behöver kombinera teoretisk inlärning med praktisk och där övning utgör en stor del av lärandet.

Teknikutvecklingen ställer nya krav

Volvo Construction Equipment, som har medverkat i Flaggskeppsfabriken, menar att en av utmaningarna är att få till ett ständigt lärande där medarbetarna får möjlighet till utbildning och träning samtidigt som att ett taktat produktionsflöde ska vara bemannat.

– Det skapar behov av korta, repetitiva utbildningsblock. Det är också viktigt att vi hela tiden är på tårna och säkerställer medarbetarnas kompetens och utveckling, framför allt med tanke på den snabba utvecklingen inom det digitala området, och att lära oss hur och till vad vi bäst kan använda de nya digitala hjälpmedlen, berättar Jonas Lakhall på Volvo Construction Equipment.

Även Scania och SKF som har deltagit i projektet pekar på att den snabba teknikutvecklingen ställer nya kompetenskrav.

– I takt med investeringar i ny teknologi har vi hunnit bygga en del av den kritiska kompetensen som krävs för att bedriva effektiv produktion baserad på automatisering och nya digitala hjälpmedel. Utmaningen har inledningsvis varit att stabilisera produktionen under de nya förutsättningarna. Numera är utmaningen att sprida tekniken och nödvändig kompetens på bredden och samtidigt vidareutveckla miljö som ständigt förändras, berättar Juergen Kaiser på SKF.

– I en snabbt föränderlig värld kommer kompetensutveckling alltid vara en spännande utmaning. Både när det gäller att skapa kompetens inom nya okända områden såväl som kända områden. Inte minst gäller det att kompetensutveckla många individer i områden som det redan finns kunskap om. Det är den stora utmaningen, säger Hans Olofsson på Scania.

Strategiskt arbete med kompetensutveckling

Flaggskeppsfabriken har resulterat i en modell som beskriver hörnstenarna i strategiskt arbete med kompetensutveckling. Modellen visar på att det krävs en medveten strategi från företagen och en delaktighet från medarbetare samt den fackliga sidan för att lyckas med kompetensutveckling. Det handlar också om ett tillgängligt lärande och utbildningsutbud, möjlighet att organisera produktionen så att lärande underlättas och att produktionsbortfall minimeras.

Tydliga strukturer och inte minst incitament för individen att känna ansvar för sin kompetensutveckling är också viktigt enligt Flaggskeppsfabriken. Det finns även ett behov av utbildningsmetoder inom områden som kräver inslag av verklighetsnära övning, till exempel inom produktion. Nya pedagogiska verktyg och digitala utbildningsformer behöver därför utvecklas. Något som Volvo Construction Equipment vittnar om och berättar att en avgörande faktor är att avsätta tid för kompetensutveckling.

"För att möjliggöra en kontinuerlig utveckling av våra medarbetare behöver det finnas tillgång till kortare utbildningar"

– För att möjliggöra en kontinuerlig utveckling av våra medarbetare behöver det finnas tillgång till kortare utbildningar i närområdet eller digitalt. Vi behöver också uppmuntra till den typen av lärande man uppnår genom ökad rörlighet inom och även mellan företag, säger Jonas Lakhall på Volvo Construction Equipment.

Utbildningsystemets ansvar

Flaggskeppsfabriken har även diskuterat utbildningsystemets ansvar. Utbildningsystemet måste rusta människor med de kunskaper och färdigheter som efterfrågas på arbetsmarknaden. Det är en förutsättning för att företagen ska våga investera i ny teknik som kräver en ny typ av kompetens.

– Företagen måste våga investera i ny teknik, detta dra med sig behovet av kompetensutveckling. Politiken måste satsa på strukturer som stödjer kompetensförsörjningen till företagen, säger Juergen Kaiser på SKF.

Flagskeppsfabriken konstaterar att omställningen mot nya kompetensbehov är en gemensam utmaning som varken individen, näringslivet eller politiken kan klara på egen hand.

"Vi måste se det som en gemensam uppgift"

– Vi måste se det som en gemensam uppgift, att stärka kompetensen och det kommer krävas resurser av alla parter. Jobbar vi fram bra modeller för motivation, tid och infrastruktur så kommer vi ha en bra positionering för att kunna utnyttja alla de möjligheter som digitaliseringen innebär, menar Håkan Celik på SKF.

Modell som ska inspirera

Flaggskeppsfabrikens modell ska hjälpa fler företag och organisationer att arbeta med strategisk kompetensutveckling. Utöver modellen har projektet även identifierat flertalet goda exempel från de deltagande företag som ska fungera som inspirera. Även de medverkande företagen ser erfarenheterna från projektet som betydelsefulla i deras fortsatta jobb med kompetensutveckling.

– Det finns hög igenkänningsfaktor mellan företagen fastän vi producerar olika saker. Vid många tillfällen har vi sett liknande initiativ som vi själva driver och det är stärkande att se att de har samma utmaningar och inspirerande när man ser att det ger effekt, säger Håkan Celik på SKF.

Även Scania och Volvo Construction Equipment konstaterar att det har varit värdefullt att träffa andra företag för att utbyta erfarenheter.

– Scania och Verkstadsklubben ser alltid en möjlighet att bli bättre, men även att dela med oss med den kunskapen och de processer vi har inom Scania. Ett projekt som det här ger oss möjligheter att se framtida möjligheter, att nätverka med andra i samma situation och även bidra till en ökad konkurrenskraft för svensk industri. Det var också en utmärkt möjlighet att diskutera utmaningar utifrån såväl företagets som fackets synvinkel, berättar Hans Olofsson.

– Vi har verkligen uppskattat öppenheten mellan företagen som deltagit och viljan att visa de positiva effekter som digitaliseringen medför, avslutar Jonas Lakhall på Volvo Construction Equipment.

Industriföretagen som har medverkat i ”Flaggskeppsfabriken Digital”
  • Scania, Södertälje
  • SKF, Göteborg
  • Volvo Construction Equipment, Braås
  • Astra Zeneca, Södertälje
  • Sandvik Coromant, Gimo
  • SCA, Östrand
Visa mer


Ladda ner rapporten om projektet ”Flaggskeppsfabriken Digital” för att läsa mer om projektet, modellen och de goda exemplen här.

Ladda ner

Mer på Internet https://flaggskeppsfabriken.se/wp-content/uploads/2021/05/Flaggskeppsfabriken-Digital-slutrapport.pdf

Flaggskeppsfabriken Digital - Kompetensutveckling för hållbar teknikomställning