Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

EU:s gröna giv - kommer den att påverka mig?

Du kanske har hört talas om EU:s gröna giv som lanserades 2020 av kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Men vad är det och kommer det att påverka svenska företag?


Nyhet
07 maj 2021
Sakområde:

– Kortfattat är den gröna given är EU:s plan för få ner klimatutsläppen och nå klimatneutralitet till 2050. Den kan ses som ett paraply bestående av flera olika delar, och inom alla delar kommer nya eller reviderade lagstiftningsförslag att tas fram, berättar Jenny Sandahl, ansvarig för hållbarhetsfrågor på Teknikföretagen.

Några delar som troligen kommer att påverka svenska industriföretag är:

  1. Ny lagstiftning kring hållbara produkter, som inkluderar både något som kallas ”produktpass” och krav på hållbar design.
  2. Utveckla EU:s kemikalielagstiftning för att driva substitution av oönskade kemikalier genom bland annat översyn av REACH lagstiftningen.
  3. Energiområdet där man ser över flera av de EU gemensamma direktiven.
  4. Klimattullar och utveckling av systemet med utsläppshandel.

Utöver alla ändrade lagkrav tillkommer mer horisontella initiativ. Bland annat verktyg för att öka investeringarna i hållbara aktiviteter där taxonomin är den mest omdebatterade och politiskt utmanande. Gemensamt för många förslagen är också ambitionen om ökad transparens från företag gällande olika miljö och hållbarhetsparametrar. 

– I Bryssel arbetar man på i fortsatt högt tempo med frågorna och vi ser en riska att det skapas dubbelregleringar, tunga rapporteringskrav och att man arbetar för mycket i stuprör och på så sätt förlorar helhetssynen, säger Jenny Sandahl.

Teknikföretagen arbetar aktivt med att påverka utvecklingen inom våra mest prioriterade frågor tillsammans med vår Europa organisation Orgalim och andra relevanta aktörer.

 

Läs också

Mer på Internet https://t.teknikforetagen.se/samhallsutveckling/taxonomin-sa-forbereder-du-ditt-foretag/

Taxonomin – så förbereder du ditt företag (Magasin t:)