Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Välkommet förslag att tydliggöra lärosätenas roll för livslångt lärande

Teknikföretagen ser mycket positivt på det förslag om att tydliggöra lärosätenas roll för livslångt lärande i högskolelagen som regeringen nu remitterar. De nya kunskapskrav som den snabba teknikutveckling medför innebär att yrkesverksamma kommer att behöva återvända till högskolan flera gånger under yrkeslivet för att lära nytt.

Maria Rosendahl, enhetschef för kompetensförsörjning och digitalisering, Teknikföretagen. Maria Rosendahl, enhetschef för kompetensförsörjning och digitalisering, Teknikföretagen.

Nyhet
07 maj 2020
Sakområde:

– Teknikföretagen har drivit frågan att förtydliga lärosätenas roll för livslångt lärande och ser mycket positivt på förslaget. Vår förmåga till anpassning och utveckling för att klara av kompetensskiften kommer att vara avgörande för fortsatt framgång. Livslångt lärande är en utmaning som stora delar av världen utvecklar system för och Sverige får inte halka efter, säger Maria Rosendahl, enhetschef för kompetensförsörjning och digitalisering, på Teknikföretagen och fortsätter:

– Det läge som infunnit sig i och med coronakrisen, med låg eller utebliven produktion, både aktualiserar och öppnar upp för möjligheter för såväl företag som individer att utnyttja tiden till kompetenslyft.

Högskolans uppdrag att forma och genomföra vidare­utbildning till yrkesverksamma är idag otydlig och finansiering saknas. För att få ett kraftfullt genom­slag för det livslånga lärandet som vi omgående behöver anser Teknikföretagen att det är nödvändigt att uppdraget ska tydliggöras i högskole­lagen.

–  Rådande resurstilldelningssystem till högskolan skapar inte tillräckliga incitament för lärosätena att uppfylla dessa åtaganden. Tvärtom så driver ­dagens tilldelning mot breda och längre utbildningar med stort söktryck där möjligheten till stor volym studenter kombinerat med hög prestationsgrad ger stora resurser, säger Maria Rosendahl och avslutar:

– Som ett resultat av den ekonomiska styrningen och det otydliga uppdraget för högskolan har vi sett en oönskad utveckling att antalet fristående kurser minskat kraftigt det senaste decenniet till förmån för programutbildningar. Det har påverkat möjligheten till fortbildning av yrkesverksamma och det livslånga lärandet negativt. För att vända utvecklingen måste uppdraget kompletteras med tillförande av särskilda resurser. På så vis skapas incitament för lärosätena att systematiskt starta upp fortbildning och lång­siktigt planera för goda möjligheter att läsa fristående kurser, i olika studietakt och på distans via nätet. Fortbildningen måste vara lättillgänglig och relevant, för såväl individer som företag.


Teknikföretagen föreslår sammantaget följande satsningar på livslångt lärande:

  • ge högskolan utökat uppdrag i Högskolelagen att arbeta med vidare- och fortbildning av yrkesverksamma.
  • tillföra särskilda resurser till lärosätena för att utveckla och genomföra relevant och flexibel fort- och vidarebildning, med långsiktigt perspektiv och på bred front samt tillgängliggöra denna för yrkesverksamma.
  • skapa incitament och förutsättningar för lärosätena att arbeta med validering av yrkesverksammas inhämtade kunskap från såväl arbetsliv som tidigare utbildningar för att möjliggöra vidareutbildning och yrkesväxling.

Mer på Internet https://www.regeringen.se/49987c/contentassets/91f4a50aa80942688edbca0ccb1db8ad/remisspm.pdf

Läs mer om förslaget i premorian från Utbildningsdepartementet här.

 

Läs också

PDF 2,7 MB

Högre utbildning i världsklass - Teknikföretagens prioriterade frågor för högre utbildning.pdf

PDF 0,8 MB

Att konkurrera med kompetens - Teknikföretagens policy för livslångt lärande.pdf