Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Välkommet beslut att fördjupa kartläggningen om hot och risker i 5G-näten

Som ett steg i det pågående arbetet med att säkerställa att 5G-näten i Sverige håller en hög säkerhetsnivå har regeringen beslutat att ge Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att kartlägga de främsta hoten mot och riskerna för de svenska elektroniska kommunikationsnäten. Teknikföretagen välkomnar beslutet och vill understryka vikten av att PTS fortsätter arbetet med att minimera sårbarheter i de kommande 5G-näten.

Patrik Sandgren, ansvarig för digitaliseringsfrågor på Teknikföretagen. Patrik Sandgren, ansvarig för digitaliseringsfrågor på Teknikföretagen.

Nyhet
17 apr. 2020
Sakområde:

I juli 2019 lämnade Sverige en riskanalys till EU-kommissionen angående identifierade sårbarheter i 5G-näten. Riskanalysen genomfördes i samråd med bland annat i samråd med Säpo, Försvarsmakten, FRA och MSB. 

– Vid årsskiftet införde Sverige också en säkerhetslagstiftning för mobilnäten som ger försvarsmakten och säpo möjlighet att stoppa aktörer att förvärva exempelvis 5G-tillstånd. Även detta är en åtgärd som välkomnas av Teknikföretagen, säger Patrik Sandgren som är ansvarig för digitaliseringsområdet på Teknikföretagen.

Arbetet med 5G nätens säkerhet har också en tydlig europeisk dimension. I mars i år presenterade EU-kommissionen en gemensam verktygslåda med ett antal säkerhetsåtgärder som gör det möjligt att effektivt minska riskerna vid utbyggnad och distribution av 5G-nät över hela Europa. Bland de föreslagna åtgärderna som främst berör mobilnätoperatörer och deras leverantörer märks bland annat:

  • Förstärkt krav på säkerhet vid utformning, uppbyggnad och drift av nätverk
  • Minimering av leverantörer som omgärdas av hög risk
  • Främjande av en konkurrenskraftig marknad för 5G-utrustning med en stark europeisk värdekedja

– Kommissionen har uppmanat medlemsstaterna att senast den 1 oktober 2020 utvärdera effekterna av rekommendationen för att avgöra om det finns behov av ytterligare åtgärder. Det är därför utmärkt att regeringen går vidare med frågan och följer Kommissionens rekommendation genom en fördjupad säkerhetsanalys. För Teknikföretagens medlemmar kommer 5G bli avgörande för innovationer och ökad produktivitet. En hög grad av säkerhet i radionäten är därför affärskritiskt, säger Patrik Sandgren och avslutar:

– Coronapandemin visar på vikten av att den elektroniska kommunikationen är robust och kan vidstå yttre påfrestningar, särskilt under kristtider. Det gäller därför att säkerställa att systemen byggs på ett säkert sätt och att risker som identifieras kan minimeras.

Läs mer

Mer på Internet https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cybersecurity-5g-networks-eu-toolbox-risk-mitigating-measures

EU-kommissionens verktygslåda för riskanalys

Mer på Internet https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/uppdrag-for-hog-sakerhet-i-5g-natet/

Uppdrag för hög säkerhet i 5G-nätet


Senaste nyheterna från Teknikföretagen