Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Teknikföretagen positiva till OpO:s förslag - men med reservation

De opartiska ordförandena (OpO) föreslår ett treårigt riksavtal för industrin. Teknikföretagen anser att det finns förutsättningar för det, men med förbehåll.

Tomas Undin, tf förhandlingschef på Teknikföretagen. Foto: Svensk Handel Tomas Undin, tf förhandlingschef på Teknikföretagen. Foto: Svensk Handel

Nyhet
09 mars 2020
Sakområde:

Teknikarbetsgivarna, Tekniktjänstearbetsgivarna och TEKO (Sveriges Textil- och Modeföretag) anser att den avtalsskiss som de opartiska ordförandena (OpO) har presenterat kan ligga till grund för det fortsatta förhandlingsarbetet, där det normerande avtalsvärdet ska vara uttryckt i procent. OpO:s förslag är ett avtal på tre år.

– Vi anser att det finns förutsättningar för parterna att träffa ett treårigt riksavtal, men då är det viktigt att de senaste årens allt för höga kostnadsökningar hålls tillbaka, säger Tomas Undin, tf förhandlingschef på Teknikföretagen.

Teknikföretagen anser att avtalsskissen behöver kompletteras med reservationer. Det handlar om det svårbedömda ekonomiska läget, bland annat i spåren av Coronaviruset.

– Smittspridningen och de ekonomiska konsekvenserna är svårbedömda, vilket är en osäkerhetsfaktor i de fortsatta förhandlingarna. Därför måste det finnas en beredskap för omprövning av tidigare ställningstaganden beroende på Coronavirusets utveckling, till exempel om avtalsperiodens längd, säger Tomas Undin.

En annan extern faktor som påverkar avtalsförhandlingarna är pensionsförhandlingarna mellan LO, Svenskt Näringsliv och PTK. Ett längre avtal förutsätter att pensionsförhandlingarna har avslutats i god tid innan industrins avtalsförhandlingar kan slutföras. 

– De kostnadsökningar som uppstår i pensionsfrågan måste kunna kompenseras med motsvarande kostnadssänkningar i avtalen inom industrin. Kostnaderna måste därför vara kända, säger Tomas Undin.

Vad gäller möjligheterna för parterna att säga upp avtalet det tredje avtalsåret är det viktigt att det enbart kan övervägas vid förändringar av de ekonomiska förutsättningarna.

– Det är oerhört viktigt att det endast kan bli aktuellt om de ekonomiska förutsättningarna helt rubbar utgångspunkterna för avtalen. Detta är grundläggande för Industriavtalet, avslutar Tomas Undin.