Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Teknikföretagen om EU-kommissionens förslag till återhämtningspaket

Igår presenterades den Europeiska kommissionens förslag till ett återhämtningspaket, Next Generation EU, och ett omarbetat förslag till EU:s långtidsbudget för 2021-2027.

Klas Wåhlberg, vd på Teknikföretagen. Klas Wåhlberg, vd på Teknikföretagen.

Nyhet
28 maj 2020
Sakområde:

Återhämtningspaketet på 750 miljarder euro förväntas tillsammans med långtidsbudgeten ge det lyft som den europeiska ekonomin behöver för att ta sig ur den nuvarande krisen till följd av Coronapandemin. Totalt ligger förslaget på 1 850 miljarder euro och stöd föreslås att utgå både som bidrag och lån.

Teknikföretagens vd, Klas Wåhlberg, välkomnar kommissionens förslag till återhämtningspaket, med vissa reservationer:

– Det är oerhört viktigt för våra medlemsföretag att den inre marknaden snabbt börjar fungera igen. Det är även glädjande att se att grön och digital omställning fortsatt är i fokus, vilket är något som gynnar våra företag och är i linje med Teknikföretagens inspel till EU:s industristrategi. För att gå starka ur den här krisen behöver vi satsa kraftfullt på industrirelevant forskning och innovation. Detta är något som även diskuterades under gårdagens industrisamtal tillsammans med Näringsminister Ibrahim Baylan och EU-minister Hans Dahlgren. Därför ser vi gärna än större satsningar på Horizon Europe och Digital Europe Programme för att långsiktigt bygga ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa, säger Klas Wåhlberg.

– Förslaget nämner även specifika satsningar på 14 industriella ekosystem. Teknikföretagen är bekymrade över den otydlighet på vilka grunder som dessa områden valts ut och även hur styrningen av insatser ska ske, fortsätter Klas Wåhlberg. Som representant för industrin skulle jag vilja se en mer transparent och kontinuerlig dialog med kommissionen och våra svenska beslutsfattare i dessa frågor.

Teknikföretagen har tidigare uttryckt en farhåga för att sektorsspecifika satsningar riskerar att snedvrida konkurrensen på den inre marknaden till nackdel för mindre länder som Sverige med en stor andel små och medelstora företag. Det är något som förstärks av de ytterligare medel som föreslås användas för dessa satsningar. Därför viktigt att överväga hur medlen används och att prioriteringar sker i nära dialog med näringslivet, exempelvis genom det industriforum som kommissionen vill etablera.

Teknikföretagen har tillsammans med Svenskt Näringsliv föreslagit att regeringen att ska etablera en stående beredningsgrupp för att löpande kunna utveckla Sveriges positioner kring EU:s industripolitik tillsammans med företrädare för näringslivet. Detta är något som Klas Wåhlberg anser vara en prioriterad fråga, för att säkerställa att Sverige talar med en stark och enad röst i EU:

– Vi ser fram emot att fortsätta vår positiva dialog med både kommissionen och regeringen för att snabba på omställningen till en globalt konkurrenskraftig grön och digital industri och ett mer hållbart samhälle, avslutar Klas Wåhlberg. Låt oss inte missa den chansen!

Den 22 april 2020 lämnade Teknikföretagen svar på regeringens skriftliga EU-sakråd om EU:s industripolitik.

Frågor hänvisas till Joel Jonsson