Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 06 okt. 2020

Tänk Säkert: Fokus på digitala attacker mot fordonsindustrin och andra industrier i Göteborg

Under oktober uppmärksammas behovet av informations- och cybersäkerhet runt i Sverige. En rad organisationer, företag och myndigheter samarbetar för att fästa uppmärksamhet på vikten av att ”tänka säkert”. Som ett led i detta arrangerar Teknikföretagen tillsammans med Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) samt Västra Götalandsregionen ett seminarium om digitala attacker mot fordonsindustrin och andra industrier i Göteborg. I samband med detta publicerar också representanter för nämnde organisationer en gemensam debattartikel på ämnet.

Öka medvetenheten om cyberhotet mot företag i Göteborg

Den moderna fordonsindustrin föddes i Göteborg för mer än 10 år sedan och dominerar idag industrin i Västra Götalands län. Dagens moderna svensktillverkade fordon, oavsett om det är bilar, lastbilar eller arbetsmaskiner, innehåller allt mer högteknologiska och digitala lösningar. Tekniken skapar funktion och användarvänlighet men öppnar också för sårbarheter och utmaningar. Ett tecken på sistnämnda är återkommande cyberattacker riktade mot fordonstillverkande företag, såväl vid användning av fordonen, som vid produktionen av dem. Bekymmersamt nog så har attackerna ökat under pandemin och visar i nuläget inga tecken på att avta i omfång eller intensitet. Tvärtom.

Över 60 procent av företagen i Göteborg är i nuläget oroliga för brottslighet och 40 procent ser just risken att drabbas av cyberattacker som särskilt hög. Oron är befogad. Säkerhetspolisen varnade tidigare i år för att cyberattacker utförda av statliga och statsunderstödda angripare blir allt mer systematiska och avancerade. Liknande varningar har även utfärdats av Försvarets Radioanstalt (FRA), den del av underrättelsetjänsten i Sverige som ansvarar för signalspaning. Situationen innebär att antalet attacker mot svenska aktörer nu uppgår till över 100 000 på årsbasis - vilket skapar direkta kostnader på 16 miljarder kronor per år för näringslivet i Sverige. På sikt hotar det här att rasera Sveriges konkurrenskraft, och underminera den västsvenska industribasen.

Bakgrunden till den här situationen har sin grund i tre faktorer:

  1. Sverige har prioriterat en snabb digitalisering på bekostnad av säkerhet, vilket inneburit att det digitala skyddet är eftersatt.
  2. Det har funnits en utpräglad omdömeslöshet i hela det svenska samhället kring vilka aktörer som utsätts för cyberangrepp och de potentiella konsekvenserna av sådana angrepp.
  3. Kopplingen mellan en ökad grad av cyberattacker och främmande makter har inte synliggjorts.

En viktig aspekt av attackerna är att det är mindre företag, inte minst underleverantörer av industriella produkter som står som måltavlor. En särskild utmaning i sammanhanget är att cyberbrottsligheten är svår att upptäcka och intrången känsliga att diskutera, trots att nästan 50 procent av teknikföretagen identifierat att de utsatts för digitala angrepp.

För att öka skyddet mot cyberattacker hos företag i Göteborg krävs:

  1. en ökad medvetenhet om att främmande makter understödjer digitala attacker.
  2. en prioritering av grundläggande cybersäkerhets- och informationssäkerhetsarbete hos företag.
  3. nära samverkan mellan företag, högskolan, kommuner och regionen för att stävja attackerna.

Som ett första steg i arbetet ordnar därför Teknikföretagen, SOFF och Västra Götalandsregionen ett gemensamt seminarie med målet att öka medvetenheten om behovet av att tänka säkert och öka intresset för informations- och cybersäkerhet.

Patrik Sandgren, Ansvarig för digitalisering på Teknikföretagen

Annika Avén, Ansvarig för cyberförsvar på Säkerhets- och försvarsföretagen

Tore Johnsson, Regional digitaliseringskoordinator på Västra Götalandsregionen

 

Mer på ämnet

Mer på Teknikföretagen /Digitalisering & cybersäkerhet/

Teknikföretagens arbete med cybersäkerhet

Mer på Internet http://www.msb.se/tanksakert

Tänk säkert

Mer på Teknikföretagen /Regionala seminarier med SÄPO för ökad kunskap om cybersäkerhet/

Regionala seminarier med SÄPO för ökad kunskap om cybersäkerhet

PDF 1,1 MB

Skydda din IT-miljö - En guide till medvetet säkerhetsarbete i mindre teknikföretag