Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Stötta innovationer hela vägen till marknaden

Det är viktigt med ett helhetsgrepp kring innovationspolitiken. Ett väl fungerande forsknings- och utbildningssystem bidrar med värdefull ny kunskap. Samtidigt är det få innovationer som kommer direkt från forskningen och få forskare blir framgångsrika entreprenörer. Strukturer och stödsystem i hela ekosystemet är avgörande för att ny kunskap ska kunna omvandlas till innovationer som kommersialiseras och når marknaden.


Nyhet
16 juni 2020
Sakområde:

Hos innovationshubben Thing Stockholm (Things) hjälper man unga teknikbolag att komma ut på marknaden med sina produkter.

Linda Krondahl är VD och medgrundare. En av de saker som Linda konstaterar är att det är förhållandevis lätt att få pengar till grundforskning, samtidigt som det blir allt svårare att få finansiering ju närmare forskningsprojektet kommer en möjlig marknad.

– I praktiken innebär det att många drar sig för att också försöka kommersialisera sin teknik. Om Sverige ska få någon utväxling på den forskning som staten är med och finansierar så behöver det skjutas till medel även i de senare delarna av forskningsprocessen, säger Linda Krondahl, VD och medgrundare Thing Stockholm (Things).

Det är heller inte ovanligt att teknik som utvecklats i Sverige köps upp av internationella aktörer när det är dags att kommersialisera.

– Det är viktigt att regeringen skapar incitament för intresserade utländska aktörer  att istället investera sina pengar här. Annars försvinner forskningspengarna ut ur landet.

Linda pratar också om att vi borde specialisera oss mer inom det svenska innovationssystemet. Som det fungerar idag är varje inkubator ofta knuten till en geografisk plats snarare än till en bransch.

– Det är viktigt att drivna entreprenörer oavsett bransch och geografi kan få kvalificerat stöd, men Sverige är för litet för att varje inkubator ska bli bäst på alla branscher. De som är medlemsföretag i sin lokala inkubator borde parallellt även kunna vara kopplade till nischade hubbar och på så vis kunna finnas och verka över hela landet.

Samarbete mellan storföretag och tech-bolag för att öka innovationstakten

Svensk industri står inför ett stålbad. Anledningen är, enligt Linda, dels att man på många företag inte har en plan för hur man ska hantera kommande generationsskiften, dels att det finns en risk att industrins underleverantörer inte hänger med i teknikutvecklingen.

– Kanske har det gått så bra för underleverantörer i industrin de senaste åren att de slutat att se sig om efter nya kunder. Effekten blir samtidigt att många av de tech-bolag jag träffar ofta inte ens funderar på att lägga sin produktion i Sverige, utan letar leverantörer utomlands.

På samma sätt bör de svenska storföretagen bli bättre på att handla upp ny teknik från inhemska tech-bolag.

– För att kunna öka takten på innovation och ekonomisk tillväxt behöver vi skapa en ny kultur där det är naturligt för etablerade företag att bygga relationer med små tech-bolag, och att våga agera kravställande kund tidigt i processen, avslutar Linda.

Främja samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle

Teknikföretagen ser många fördelar med ett utökat samarbete mellan stora och små företag. Det lilla företaget är ofta mer snabbrörligt i att identifiera problem, komma med en lösning som testas, medan det större bolaget har kunskap om industriella processer och ofta tillgång till en global marknad. Tillsammans skapar de stark innovationskraft.

– Tillsammans kan stora och små företag skapa industriell dynamik och utveckling. Innovationer uppstår ofta just i den skärningspunkten. Därför är det viktigt att vi ökar företagens möjligheter  till samverkan och det även med akademien, säger Teresa Jonek som är expert inom forskning, kompetensförsörjning och innovation på Teknikföretagen.

För att främja samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle anser Teknikföretagen att innovationspolitiken ska samla aktörer och ha ett uttalat systemperspektiv.

– Vi måste bygga ett väl fungerande ekosystem för nyttiggörande av kunskap med tydliga roller och förmåga till samarbeten. Insatser krävs även i den senare delen av innovationsprocessen som är närmre marknaden, menar Teresa Jonek.

Teknikföretagen föreslår:

  • Att innovationspolitiken utvecklas mot ett tänkande som präglas av helhet. En tydligare samordning av statens satsningar på innovation, kommersialisering och exportfrämjande.
  • En innovationspolitisk inriktning som samlar aktörer brett. Innovationer uppstår ofta i skärningspunkten mellan akademi, näringsliv och samhälle. Ett ökat fokus på interaktion mellan industri, akademi, institut, regionala företagsnära intermediärer och högskolor samt Tillväxtverket och Vinnova.

Se fler förslag från Teknikföretagen här.

Vid frågor, kontakta