Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Sociala pelaren är inte lösningen på Europas problem

Ökad tillväxt och sysselsättning är avgörande för att kunna uppnå målen i den sociala pelaren. Därför behöver förslagen i den kommande handlingsplanen främja produktivitet, konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning. Det är ett av Teknikföretagens medskick i det offentliga samrådet.


Nyhet
08 dec. 2020
Sakområde:

2017 undertecknade EU:s regeringschefer den sociala pelaren med 20 principer för bättre arbets- och levnadsvillkor. Nästa steg är att EU-kommissionen ska lägga fram en handlingsplan för att förverkliga principerna i den sociala pelaren.

– Förslagen som har presenterats i ljuset av den sociala pelaren tillgodoser inte dess syfte. Hittills har EU beslutat om en arbetsmarknadsmyndighet på EU-nivå, uppdatering av arbetsvillkorsdirektivet och nu senast har EU-kommissionen lanserat ett förslag om minimilöner på EU-nivå, säger Anton Wemander Grahm, jurist på Teknikföretagen, och fortsätter:

– Teknikföretagen efterfrågar istället förslag som leder till ökad sysselsättning, tillväxt och produktivitet. Europas problem är inte brist på sociala rättigheter, utan Europa behöver förslag som skapar goda förutsättningar för konkurrenskraft. Det leder i sin tur till bättre arbets- och levnadsvillkor inom EU. 

När den sociala pelaren undertecknades utropades principerna som icke juridisk bindande, och att ansvaret för att uppfylla principerna skulle ligga på nationell nivå. Det vill säga hos medlemsländerna, regionala myndigheter och arbetsmarknadens parter. Något som Teknikföretagen ser positivt på.

– Beslut som rör arbets- och levnadsvillkor ska tas nära EU:s medborgare. Handlingsplanen måste därför respektera medlemsstaternas beslutanderätt och arbetsmarknadens parters roll i att reglera arbetsmarknaden, säger Anton Wemander Grahm.

Avtalsfrihet är en förutsättning för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Därför är rätten att göra undantag i kollektivavtal från bestämmelser i arbetsrättsliga direktiv grundläggande.

– Om man inte tar hänsyn till medlemsländernas skillnader är risken att handlingsplanen baseras på en modell för ”one size fits all”, säger Anton Wemander Grahm och avslutar:

– Tvingande lagstiftning om lön och anställningsvillkor innebär ett stort ingrepp i den svenska arbetsmarknadsmodellen. En modell som har tjänat Sverige väl genom reallöneökningar för arbetstagare, en acceptabel konkurrenskraft för företagen och ökad tillväxt för Sverige.

Ladda ner hela konsultationssvaret som Teknikföretagen har skickat in till det offentliga samrådet här.

Ladda ner

PDF 1,8 MB

Teknikföretagen's Response to the Public Consultation on the European Pillar of Social Rights

 

Vid frågor, kontakta