Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Rapport: Svensk transportsektor ledande i klimatomställningen

Teknik gör världen bättre. Det framgår med tydlighet när Teknikföretagens medlemmar berättar om deras arbete för att skapa en mer hållbar transportsektor. Innovationer för hållbara, effektiva och billiga transporter av både människor och gods finns i svenska teknikföretag, och det är tydligt att den svenska teknikindustrin kan spela en nyckelroll i en global omställning till ett hållbart samhälle.

Jennie Cato, enhetschef Handel och Hållbarhet, Teknikföretagen. Jennie Cato, enhetschef Handel och Hållbarhet, Teknikföretagen.

Nyhet
29 jan. 2020
Sakområde:

Lastbilar som går på flytande biogas, elvägar och elektrifiering av gods- och persontrafik är bara några exempel på hur svenska teknikföretag kommit med fungerande lösningar på de problem vi står inför i omställningen av transportsektorn.

Länge talades det om att Sverige är ett så pass litet land att vår del i klimatarbetet är försumbar. Men tvärt om visar ovan nämnda exempel att svenska företag kan leda den globala omställningen till en klimatsmart transportsektor – och samtidigt hämta hem stora värden till Sverige. Här finns en unik möjlighet att gå före och visa hur omställning går till i praktiken.

– Klimatfrågan är global, och för Sverige är det viktigt att regleringar inte hämmar vår konkurrenskraft i relation till våra konkurrentländer. Men med en politik som möjliggör för svenska innovationer att lösa dessa utmaningar kan vi visa för omvärlden att lösningen på klimatfrågan finns i svenska teknikföretag, säger Jennie Cato, enhetschef Handel och Hållbarhet, Teknikföretagen.

Från politiskt håll krävs regler som möjliggör ny innovation – att undanröja hinder och påskynda den infrastruktur som behövs för att transportsektorns omställning ska bli möjlig.

– Som vi visar i denna rapport finns det idag fungerande lösningar som kan minska utsläppen från transportsektorn avsevärt. De är resultaten av företagens investeringar i forskning och innovation. Men för att omställningen ska bli verklighet måste företagens satsningar mötas av en politisk vilja som tar dem från pilotprojekt till infrastruktur, säger Jennie Cato.

I rapporten "Framtidens transporter – goda exempel för ett hållbart samhälle" berättar Teknikföretagens medlemsföretag hur de arbetar för ett hållbart samhälle – med svensk teknikutveckling som motor för omställning.

Ladda ner

PDF 3,7 MB

Framtidens transporter - Goda exempel för ett hållbart samhälle.pdf