Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Den 22 februari genomförs en omfattande uppdatering av teknikföretagen.se. Sidan kan därför tillfälligt ligga nere under delar av förmiddagen.

Nyhet 02 okt. 2020

Nytt pris ska uppmärksamma svensk AI-utveckling

För samhället har Artificiell intelligens (AI) potential att bli en lika viktig resurs som elektricitet. Teknikföretagen vill därför rikta ljuset på AI-utvecklingen i Sverige och det arbete som bedrivs genom konferensen AI Summit 2020 där det nyinstiftade priset "Årets AI svensk" ska delas ut.

Artificiell intelligens (AI) är ett teknikområde i snabb förändring som kan definieras som förmågan hos en maskin att efterlikna intelligent mänskligt beteende. AI har redan revolutionerat bildigenkänning och dataanalys. Trots stora framsteg är tekniken ännu i sin linda. För svenskt vidkommande förväntas exempelvis AI fullt utvecklat kunna generera en värdeökning på motsvarande cirka 2 000 miljarder kronor fram till år 2030. Det motsvarar en ökad genomsnittlig årlig tillväxttakt med nästan två procentenheter.

För att kunna realisera potentialen krävs dock långsiktiga satsningar. I nuläget pågår cirka ett 30-tal nationella och regionala fleråriga forsknings- och innovationsinriktade initiativ med fokus på AI, där AI Sweden och Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) är de mest tongivande. Kombinerat med detta gör också enskilda bolag stora satsningar.

För att uppmärksamma de ansträngningar som görs arrangerar Teknikföretagen i samarbete med IT&Telekomföretagen den gemensamma konferensen AI Summit 2020 den 11 november, där ett urval av ledande företrädare i Sverige presenterar status och resultat från AI-arbetet. Under konferensen kommer också "Årets AI svensk" att utses, ett pris för att hylla AI-pionjärer i Sverige

– AI är en central del i den digitala omställningen av industrin. Redan idag sätter AI sin prägel på samhällsutvecklingen. AI påverkar alla och innebär såväl möjligheter som utmaningar. För Teknikföretagen är det därför viktigt att bidra till att lyfta fram förebilder som inspirerar och entusiasmerar, för att på så sätt öka medvetenheten om den förändring vi står inför, säger Maria Rosendahl, Enhetschef Kompetensförsörjning och Digitalisering, Teknikföretagen.

Läs mer om priset ”Årets AI svensk” och hur du nominerar till priset här.

Anmäl dig till konferensen AI Summit 2020 här.