Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Den 22 februari genomförs en omfattande uppdatering av teknikföretagen.se. Sidan kan därför tillfälligt ligga nere under delar av förmiddagen.

Nyhet 03 nov. 2020

Nya kollektivavtal är tecknade

Industrins avtalsförhandlingar är klara och nya kollektivavtal är på plats. Avtalen som Teknikföretagen har tecknat med IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer gäller från och med den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023. Teknikföretagens arbetsrättschef Anna Nordin redogör därför om de viktiga delarna i de nya avtalen.

Anna Nordin, arbetsrättschef på Teknikföretagen.
Anna Nordin, arbetsrättschef på Teknikföretagen.

Avtalsvärdet för de nya avtalen är 5,4 procent och är uppdelade på två olika perioder. Den första lönerevisionen ska göras den 1 november 2020 och den andra den 1 april 2022. Det sista året är uppsägningsbart. Avtalen innehåller också avsättningar till deltidspension, se faktaruta.

I förhandlingarna har parterna enats om att genomföra de förändringar om försäkringar som Svenskt Näringsliv träffade överenskommelse om med LO och PTK den 7 april 2020.

– Den här överenskommelsen innebär bland annat att den lägsta åldern för intjänande av Avtalspension SAF-LO successivt sänks till 22 år. Sänkningen betyder att den tecknade avtalspensionen från den 1 januari 2021 tjänas in från 24 års ålder, från den 1 januari 2022 från 23 års ålder och från den 1 januari 2023 från 22 års ålder, säger Anna Nordin, arbetsrättschef på Teknikföretagen.

Det blir inte heller någon retroaktiv löneökning från och med april.

– Efter att kollektivavtalen förlängdes har en återkommande fråga varit om det blir någon retroaktiv löneökning och facken har till slut accepterat att det inte blir det, berättar Anna Nordin och fortsätter:

– Vi gör heller inte någon reglering av VAB-utfyllnad för tjänstemän, vilket är en fråga som facken har lyft under förhandlingarna.

I Arbetsgivarguiden kan våra medlemsföretag ladda ner medlemsinformation om de nya avtalen och Teknikföretagen anordnar digital avtalsinformation under november månad.

– Under november månad anordnar vi digital avtalsinformation där vi går igenom vad som gäller för Teknikavtalen och Tekniktjänsteavtalet. Jag rekommenderar våra medlemmar att medverka för att få veta mer om vad som gäller för respektive avtalsområde, avslutar Anna Nordin.

Teknikavtalen och Tekniktjänsteavtalet 2020-2023

Om de lokala parterna inte kommer överens om annan tidpunkt bildas för Teknikavtalet IF Metall en pott om

  • 2,7 procent den 1 november 2020 och
  • 1,7 procent den 1 april 2022. Då finns också ett måltal för översynen på 0,5 procent

Lägsta månadslön som används vid beräkningen av potten för IF Metall är 26 100 kr den 1 november 2020 och 26 831 kr den 1 april 2022.

Om de lokala parterna inte träffar annan överenskommelse ska

  • lägsta löneökning för en heltidsanställd vid en avstämning för perioden 1 november 2020 – 1 juni 2021 vara 485 kr och
  • lägsta månadslön per månad är 20 705 kr från och med den 1 november 2020 (för särskilt kvalificerade arbeten 22 871 kr).

Enligt Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer görs en lönerevision den 1 november 2020 och den 1 april 2022. Om de lokala parterna inte enas om annat ska en lönenämnd utgå från att löneökningar för gruppen om 2,8 procent ska utgå den 1 november 2020 och 2,2 procent den 1 april 2022. Arbetsgivaren har möjlighet att ensidigt inom en ram om plus/minus en fjärdedel av värdet per lönerevision, vikta om värdet mellan lönerevisionerna.

För Tekniktjänsteavtalet är motsvarande tal för revisionen 2,9 procent den 1 november 2020 och 1,8 procent den 1 april 2022.

Det finns i reglerna för lönenämnden på tjänstemannasidan också en bestämmelse om lägsta lön.

För Unionen gäller samma princip för lägsta löneökning som för IF Metall.

Den 1 november 2020 ökas avsättningarna till deltidspension för IF Metall med 0,2 procent och för tjänstemän enligt Teknikavtalet med 0,4 procent. Enligt Tekniktjänsteavtalet ökas avsättningarna med 0,3 procent den 1 november 2020 och med 0,4 procent den 1 april 2022.

Visa mer

 

Ladda ner

Mer på Teknikföretagen /Ladda ner kollektivavtal och uppdaterade avtalskommentarer/

Arbetsgivarguiden: Ladda ner kollektivavtal

 

Digital avtalsinformation

Mer på Teknikföretagen /Avtalsinformation om de nya kollektivavtalen/

Anmäl dig till Teknikföretagens digitala avtalsinformation här

 

Läs mer

Mer på Teknikföretagen /Medlemsinformation/

Medlemsinformation - Arbetsgivarguiden (Du behöver vara inloggad på våra medlemssidor för att ta del av informationen)

Mer på Teknikföretagen /Centrala kollektivavtal/

Centrala kollektivavtal - Arbetsgivarguiden

Mer på Teknikföretagen /Ladda ner kollektivavtal och uppdaterade avtalskommentarer/

Ladda ner kollektivavtal - Arbetsgivarguiden


Vid frågor

Kontakta din regionala rådgivare eller Arbetsgivarjouren på 08-782 08 80.