Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Den 22 februari genomförs en omfattande uppdatering av teknikföretagen.se. Sidan kan därför tillfälligt ligga nere under delar av förmiddagen.

Nyhet 26 aug. 2020

Ny statistik pekar på behovet av livslångt lärande

Näringslivets framtida behov av digital specialistkompetens är en utmaning som inte bara är kvantitativ utan också kvalitativ. Efterfrågan på kompetens inom programmering och mjukvaruutveckling är dessutom bred och varierad. För att möta kompetensbehovet kräver det en större och tydligare bredd i utbildningsutbudet. Det visar en ny rapport från Swedsoft.

Intresseorganisationen för mjukvara Swedsoft har med statistik framtagen av SCB kartlagt mjukvarans betydelse för svenska företag i rapporten ”Den programmeringsbara ekonomin”. Den är framtagen för att belysa vikten av mjukvara för svenska företag och deras behov av kompetens. I rapporten har det lagts ett extra fokus på att skapa underlag till lärosätens utveckling av kurser för yrkesverksamma.

Rapporten visar att efterfrågan på kompetens inom programmering och mjukvaruutveckling är bred och varierad snarare än spetsig. Den pekar också på att kompetensbehovet är en utmaning som inte bara är kvantitativ utan också kvalitativ. Det räcker inte att utbilda fler ingenjörer eller programmerare av en viss typ. Den visar även på att 22% av alla svenska företag utvecklar mjukvara och att mjukvaruutvecklingen är stor bland de största teknikföretagen.

– Rapporten visar tydligt på behovet av livslångt lärande speciellt när det gäller tekniska kompetenser. I den snabbrörliga värld vi befinner oss behöver vi alla vara medvetna om att ständigt förnya våra kompetenser, säger Maria Rosendahl, enhetschef för kompetensförsörjning och digitalisering på Teknikföretagen, och avslutar:

– Här spelar både privata och offentliga utbildningaktörer en avgörande roll för att tillhandahålla ett relevant utbildningsutbud med en nära koppling till näringslivet.

Läs rapporten på Swedsofts hemsida.

Läs också

PDF 0,8 MB

Att konkurrera med kompetens - Teknikföretagens policy för livslångt lärande