Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Nationellt center för cybersäkerhet ska skydda Sverige mot cyberangrepp

Idag fattar regeringen beslut om att ett nationellt center för cybersäkerhet ska inrättas. Det är ett viktigt och mycket efterfrågat beslut enligt Teknikföretagen som har efterlyst ett center. Nu krävs det att näringslivet och den industriella konkurrenskraften ses som skyddsvärd.

Klas Wåhlberg, vd på Teknikföretagen, och Patrik Sandgren, näringspolitisk expert på Teknikföretagen med ansvar för digitalisering. Klas Wåhlberg, vd på Teknikföretagen, och Patrik Sandgren, näringspolitisk expert på Teknikföretagen med ansvar för digitalisering.

Nyhet
10 dec. 2020
Sakområde:
I takt med digitaliseringen har cyberattackerna ökat. Dagligen skapar attackerna störningar och avbrott samtidigt som affärshemligheter riskerar att hamna i orätta händer. Kostnaderna för angreppen har ökat och uppgår idag till miljardbelopp för näringslivet. Regeringen beslutar därför  att inrätta ett nationellt center för cybersäkerhet i syfte att förbättra skyddet mot främmande makter och för att minska de digitala sårbarheterna.
 
– Det är ett efterfrågat beslut. Teknikföretagen har arbetat aktivt med frågan för inrättande av ett nationellt cybersäkerhetscentrum. Det är en viktig fråga för oss då nära hälften av våra medlemmar har uppgett att de under de två senaste åren identifierat cyberangrepp, säger Klas Wåhlberg, vd på Teknikföretagen.
 
Centret kommer att inrättas av fyra samverkande myndigheter – Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt (FRA), Säkerhetspolisen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). En viktig del i arbetet blir att samla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera antagonistiska cyberhot mot Sverige. Vidare ska centret ge ett utvecklat och samordnat stöd om skydd mot cyberattacker.
 
– Det är av stor vikt att kunskapen om och förståelsen för hoten ökar. Att skydda sig mot cyberangrepp från kvalificerade aktörer är en nationell angelägenhet där alla aktörer måste bidra, säger Patrik Sandgren, näringspolitisk expert på Teknikföretagen med ansvar för digitalisering.
 
En bärande tanke med centret är att det – fullt utvecklat - ska öka möjligheterna till en fördjupad näringslivssamverkan. För Teknikföretagen är detta en prioriterad aspekt av centrets verksamhet.
 
– Vi ser fram emot en kontinuerlig dialog med centrets ansvariga. Det är av yttersta vikt att centret snarast blir operativt och ges resurser för att skala upp verksamheten så att den industriella konkurrenskraften kan värnas. Angreppen mot oss pågår här och nu, avslutar Patrik Sandgren.