Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Kommissionen inleder samråd om direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet)

EU kommissionen har inlett en riktad utvärdering av direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU) inom ramen för konsekvensanalysstudien som genomfördes under kvartal ett år 2020. Utvärderingen genomförs av Center for Strategy and Evaluation Services (CSES), med CSIL och Trilateralt.


Nyhet
25 aug. 2020
Sakområde:

Syftet medutvärderingen är att bedöma om EMCD fortfarande är funktionellt med avseende på de viktigaste utvärderingskriterierna effektivitet, relevans, konsistens och EU-mervärde. 

Utvärderingen genomförs genom en online-undersökning som är skräddarsydd för varje intressentgrupp. Därför finns det specifika frågor som dyker upp beroende på vem som svarar t.ex. företag/branschorganisationer eller myndigheter. Målgrupp är ekonomiska aktörer, branschorganisationer, marknadsövervaknings-myndigheter och nationella behöriga myndigheter, standardiseringsorganisationer, testinstitut, laboratorier och anmälda organ. 

Undersökningen lanserades måndag 20 juli 2020 på engelska och kommer att hållas öppen under en period av tre månader fram till fredag ​​16 oktober 2020 och går att nå på denna länk.

Lämna ditt företags synpunkter på översynen av direktiv 2014/30/EU
Intresserade företag har möjlighet att ge synpunkter på samrådet fram till 6 september genom att besvara denna enkät.

Veta mer & information

Vill du veta mer om översynen av direktiv 2014/30/EU (direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet) eller har du frågor om hur Teknikföretagen bevakar frågan så kontakta gärna Teknikföretagens ansvarige för Produktsäkerhet: