Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Kommissionen inleder översyn av EU:s allmänna produktsäkerhetsdirektiv

Det allmänna produktsäkerhetsdirektivet 2001/95 / EG (GPSD, General Product Safety Directive) skyddar konsumenterna genom att se till att endast säkra varor säljs på EU-marknaden. Europeiska kommissionen förbereder nu en översyn av GPSD som kan leda till ett förslag till en revidering av direktivet under andra kvartalet 2021.


Nyhet
25 aug. 2020
Sakområde:

Direktivet är infört i Sverige genom produktsäkerhetslagen som Konsumentverket är ansvarig myndighet för. Lagen är tillämplig på alla konsumentvaror och tjänster som inte omfattas av något annat direktiv. Enligt lagen ska alla varor och tjänster som företagare erbjuder konsumenter vara säkra. Det innebär bl.a. att varor ska vara säkra under hela sin livslängd och ge en betryggande skyddsnivå för konsumenten. Lagen innehåller också riktlinjerna för det europeiska i varnings- och informationssystemet RAPEX avseende felaktiga/farliga produkter.

Europeiska kommissionen har nu publicerat en färdplan/inledande konsekvensanalys som syftar till att informera intressenter om kommissionens initiativ för att ge dem möjlighet att ge feedback och delta effektivt i framtida samrådsaktiviteter. Intressenter uppmanas att ge synpunkter på den aktuella situationen, problemet och möjliga lösningar och tillhandahålla all relevant information som de kan ha, inklusive om möjliga effekter av de olika alternativen.

Problem som granskningsinitiativet syftar till att ta itu med

Det finns fortfarande för många farliga produkter tillgängliga för konsumenter på EU-marknaden. De specifika problemen som ska hanteras i översynen av GPSD är följande:

• Utmaningar kopplade till ny teknik, särskilt uppkopplade produkter och artificiell intelligens.

• Produktsäkerhetsutmaningar i online-försäljningskanalerna.

• Otillräcklig återkallningseffektivitet.

• Komplex och ineffektiv marknadsövervakning

Lämna ditt företags synpunkter på Kommissionens översyn

Intresserade företag har möjlighet att ge synpunkter på samrådet fram till 6 september genom att besvara denna enkät.

Veta mer & information

Vill du veta mer om översynen av EU:s allmänna Produktsäkerhetsdirektivet eller har du frågor om hur Teknikföretagen bevakar frågan så kontakta gärna Teknikföretagens ansvarige för Produktsäkerhet:


Senaste nyheterna från Teknikföretagen