Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Pressinformation

Här hittar du som journalist relaterad information till kampanjen #CreateTechfidence, som ska uppmuntra fler att ta tag i problemet för att säkra teknikindustrins långsiktiga kompetensförsörjning.


Nyhet
07 mars 2020
Sakområde:

Bilder, film och mer information finns under den här länken:

https://drive.google.com/open?id=1e6cBS1-Qv-qeDeChrzBfgt1MKu8KiXgs

  • Forskning visar att tjejer redan i unga ålder inte ser sig själva som tekniska. Det beror både på att tjejer inte förväntas vara intresserade av teknik, men också på samhällsnormen som gör gällande att teknik inte är för tjejer (Sultan 2018).
  • Normen återspeglar också antalet sökande till Teknikprogrammet på gymnasiet, där drygt 18% är tjejer (Skolverket 2019).
  • Forskningresultat pekar på kvinnliga förebilder som en viktig lösning för att förebygga unga tjejers självförtroende och i slutändan teknikintresse (Sultan 2018).
  • Ska Sverige lyckas fylla behovet av ingenjörer, ett behov som 3/4 medlemsföretag i Teknikföretagen redan påverkats av, måste trenden vända (Teknikföretagen 2018).
  • Kampanjen #CreateTechfidence är en del av Teknikföretagens långsiktiga arbete för att främja teknikintresset bland unga, vilket är en del av organisationens uppdrag att för medlemmarnas räkning bidra till teknikbranschens kompetensförsörjning.
  • Tidigare initiativ innefattar projektet ”Bredda Bilden” – en bildbank som skapats för att komplettera bilden av vad teknik är och vilka som jobbar inom teknik och industri. Där fokus ligger på innovation, problemlösning och framför allt på att lyfta fram kvinnor som verkar inom branschen. Bildbanken finns på:  https://breddabilden.teknikforetagen.se/
  • Teknikföretagen har sedan flera år tillbaka ett samarbete med influencern Therese Lindgren, som via sin YouTube-kanal publicerar serien ”Therese testar teknik”, med över 300 000 tittare per avsnitt.