Vi upplever för närvarande driftstörningsproblem med vår växellösning för telefonsamtal, vilket påverkar samtal till Teknikföretagens samtliga funktioner. Vi arbetar för att lösa problemet och uppskattar ditt tålamod under tiden.

Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Ja till OpOs förslag – men stor osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen

De opartiska ordförandena (OpO) föreslår ett 29 månader långt riksavtal för industrin. Teknikföretagen anser att det finns förutsättningar för det, men med förbehåll. Bland annat på grund av den osäkra utvecklingen av världsekonomin orsakad av covid-19-pandemin.

Tomas Undin, förhandlingschef på Teknikforetagen. Foto: Svensk Handel Tomas Undin, förhandlingschef på Teknikforetagen. Foto: Svensk Handel

Nyhet
13 okt. 2020
Sakområde:

Teknikarbetsgivarna, Tekniktjänstearbetsgivarna och TEKO (Sveriges Textil- och Modeföretag) anser att den avtalsskiss som de opartiska ordförandena presenterat kan ligga till grund för det fortsatta förhandlingsarbetet, där det normerande avtalsvärdet ska vara uttryckt i procent. OpO:s förslag är ett avtal på 29 månader.

– Osäkerheten i världshandeln kommer att kvarstå till dess pandemin upphört genom att det finns ett vaccin mot covid-19 och att en tillräckligt stor andel av befolkningen har immunitet. När så kommer vara fallet är oklart, säger Teknikföretagens förhandlingschef, Tomas Undin.

Därför anser Teknikföretagen att avtalsskissen behöver kompletteras med reservationer.

– Det kan finnas skäl att träffa ett längre avtal som kan utgöra en stabiliserande kraft på en osäker arbetsmarknad. Samtidigt vet vi att i spåren av ökad smittspridning och införandet av nya restriktioner finns det en risk för bakslag efter sommarens återhämtning, säger Tomas Undin.

En förutsättning för ett längre avtal är att företag som inte påverkats av effekterna av pandemin likväl som - i grunden livskraftiga - företag som påverkats till den grad att betalningsförmågan är utomordentligt låg ska kunna tillämpa det parterna enas om.

Vad gäller möjligheterna för parterna att säga upp avtalet det sista avtalsåret är det viktigt att det enbart kan övervägas vid förändringar av de ekonomiska förutsättningarna.

– Det är oerhört viktigt att det endast kan bli aktuellt om de ekonomiska förutsättningarna helt rubbar utgångspunkterna för avtalen. Detta är grundläggande för Industriavtalet, säger Tomas Undin.