Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Industrin leder Sveriges FoU-utveckling av AI

Under 2019 investerade svenskt näringsliv över 6 miljarder kronor forskning och utveckling inriktad på att utveckla artificiell intelligens (AI). Av dessa medel stod maskin- och fordonsindustrin ensamma för hälften av medlen. Adderas även industrinära tjänster i form av företag inom telekom och datatjänster uppgår andelen till cirka 75 procent. Enligt Teknikföretagen visar detta tydligt att det är industrin i Sverige som driver kunskapsutvecklingen inom AI.


Det har länge saknats en bild av hur långt Sverige kommit inom AI-området. För att råda bot på detta har Statistiska centralbyrån (SCB) därför genomfört en pilotundersökning av AI bland företag och myndigheter. Med AI avses i detta sammanhang olika system som uppvisar intelligent beteende genom att analysera sin omgivning och agera, med någon nivå av självbestämmande, för att uppnå specifika mål. AI-baserade system kan vara ren mjukvara eller inbyggda i hårdvara.

Resultaten visar att användningen av AI fortfarande är begränsad i stora delar av näringslivet, endast 5 procent uppger att de använder AI. Totalsiffran döljer dock att det finns en stor spridning mellan olika storleksklasser. Bland större företag var det cirka 30 procent som under 2019 använde AI medan motsvarande andel för mindre företag understeg 5 procent.

– AI används till en rad olika aktiviteter. Detta innefattar allt ifrån att förbättra kundrelationer till att utveckla befintliga processer och generera genuint nya produkter. AI är därmed ett generiskt verktyg som kan bidra till konkurrenskraft i alla sektorer, säger Patrik Sandgren, ansvarig för digitalisering på Teknikföretagens näringspolitiska avdelning.

Det finns många skäl till att mindre företag haft en längre startsträcka i sin AI-användning, men en särskild utmaning är en genuin osäkerhet kring hur olika faktorer påverkar, inte minst när det kommer till frågor som rör cybersäkerhet och frågor kopplade till juridiska aspekter.

En del av osäkerheten handlar om att AI-tekniken fortfarande är ny och under utveckling. Detta indikeras också av att de totala utgifterna för näringslivets FoU inom AI uppgick till 6,7 miljarder kronor. Av dessa medel stod maskin- och fordonsindustrin ensamma för hälften av medlen. Adderas även industrinära tjänster i form av det som företag inom telekom och datatjänster genomför uppgår andelen till cirka 75 procent.

– De industrisektorer som leder FoU-arbetet inom AI är samma sektorer som genomgående har högst investeringar för FoU och som står för en substantiell del av de svenska exportintäkterna, säger Patrik Sandgren och avslutar:

– Sveriges FoU inom AI står och faller med de investeringar som våra industriföretag gör. Industrins insatser är därför av stort värde för Sverige och vi behöver säkerställa att det är fortsatt intressant att göra investeringar här. Teknikföretagen efterlyser därför ett strategiskt digitaliseringsprogram i samarbete mellan industrin och staten.

Läs mer

Mer på Internet https://www.scb.se/contentassets/4d9059ef459e407ba1aa71683fcbd807/uf0301_2019a01_br_xftbr2001.pdf

Ta del av SCBs rapport här