Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Flera kompetensutvisningar stoppade efter nya domar från Migrationsöverdomstolen

De så kallade kompetensutvisningarna av utländska personer som arbetar i Sverige har de senaste åren fått stor spridning i både nationell och internationell media och hämmat svensk konkurrenskraft. För att stärka konkurrenskraften är det angeläget att både lagtext och handläggning snarast ses över. Två nya rättsfall från Migrationsöverdomstolen visar att Migrationsverket har en för snäv tolkning av regelverket. Ny praxis och den pågående utredningen om arbetskraftsinvandring talar för förbättringar på området.

Björn Widlert, chef på Teknikföretagens medlemsenhet, och Li Ljungberg, näringspolitisk expert på Teknikföretagen. Björn Widlert, chef på Teknikföretagens medlemsenhet, och Li Ljungberg, näringspolitisk expert på Teknikföretagen.

Nyhet
22 okt. 2020
Sakområde:

Migrationsöverdomstolen har den senaste tiden hanterat flera avgörande fall som kommer skapa ny praxis på området. Under tiden arbetar också den pågående utredningen ”Åtgärder för att attrahera internationell kompetens och motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare” med sitt delbetänkande som ska presenteras efter årsskiftet där bland annat kompetensutvisningarna ska hanteras.

– Det ena fallet i Migrationsöverdomstolen gällde en person som arbetar i Lund men var bosatt i Köpenhamnområdet och hotades av utvisning efter en bedömning Migrationsverket gjort av ”reglerna för vistelse utanför Sverige”. Det är ett positivt besked för våra medlemsföretag i Öresundsregionen att Migrationsöverdomstolen ändrade beslutet och slår fast att även en tredjelandsmedborgare som är bosatt i Danmark och dagpendlar till sitt arbete i Sverige kan beviljas förlängt tidsbegränsat arbetstillstånd. Det här kommer ge ny praxis på området. Och beslutet stärker attraktionskraften i Öresundsregionen, säger Björn Widlert, chef på Teknikföretagens medlemsenhet.

– I ett annat fall från Migrationsöverdomstolen konstaterades att arbetsgivaren får inhämta fackligt yttrande över anställningserbjudandet samtidigt som tjänsten är utannonserad. Även här hade Migrationsverket gjort en för snäv bedömning av regelverket och menade att fackligt yttrande först får inhämtas efter att tjänsten varit utannonserad i tio dagar, säger Björn Widlert och fortsätter:

– Den nya praxisen gör att det i framtiden kan gå lite snabbare att ansöka om arbetstillstånd, vilket är mycket välkommet. De här domarna bekräftar att Migrationsverkets tolkningar är för strikta. För att skapa en hållbar situation behöver vi ändrad lagstiftning och en översyn av Migrationsverkets tolkning av regelverket. Det behöver vara lätt att göra rätt. Dagens snårigheter och brister i regelverket drabbar både den enskilde individen och företagen.

– Utredningen som pågår om arbetskraftsinvandringen kommer inte en dag för tidigt, säger Li Ljungberg, näringspolitisk expert på Teknikföretagen. Givetvis är kompetensutvisningarna angelägna att få bukt med men det finns också andra viktiga områden som utredningen ska adressera, som att kunna genomföra resor under långdragna förlängningsprocesser och en ökad myndighetssamverkan. En ökad myndighetssamverkan på området underlättar för både individer och företag.

– Vi upplever blandade budskap från politiken. Man pratar om hur viktigt det är att vi klarar de nya teknikskiftena men samtidigt tappar vi behövlig kompetens hela tiden. Det här är ett av områdena vi diskuterar inom regeringens samverkansprogram för kompetensförsörjning. För att kunna attrahera kvalificerad arbetskraft behöver det funka för en hel familj att komma till Sverige. Vi har bildat en arbetsgrupp där bland annat Volvo Cars, Spotify och flera myndigheter deltar och där vi ska lägga förslag på en bättre koordinering av talangattraktionsarbetet som idag är fragmentiserat och faller mellan stolarna, säger Li Ljungberg och avslutar:

– För att stärka näringslivets möjligheter att rekrytera kompetens internationellt gäller det att regeringen kraftsamlar. Det behövs en strategi för talangattraktion som utgår från att det råder internationell konkurrens om kvalificerad arbetskraft.

Snabbare väg till arbetstillstånd

Mer på Teknikföretagen /Hjälp med ansökningar om arbetstillstånd/

Teknikföretagen är certifierat som ombud hos Migrationsverket och företräder medlemsföretag i deras ansökan om arbetstillstånd

Läs också

Mer på Internet https://www.gp.se/debatt/sverige-beh%C3%B6ver-mer-internationell-spetskompetens-1.21626097

Sverige behöver mer internationell spetskompetens (Debattartikel i Göteborgs-Posten)

Mer på Internet https://www.altinget.se/arbetsmarknad/artikel/teknikforetagen-sverige-riskerar-att-tappa-ytterligare-kompetens

Sverige riskerar att tappa ytterligare kompetens (Debattartikel i Altinget)

Mer på Internet https://t.teknikforetagen.se/foretagarfragor/utan-personnummer-ar-du-praktiskt-taget-strandsatt/

"Utan personnummer är du praktiskt taget strandsatt" (Reportage i magasin t:)

Mer på Teknikföretagen /Kompetensförsörjning/

Attrahera utländsk arbetskraft till Sverige