Vi upplever för närvarande driftstörningsproblem med vår växellösning för telefonsamtal, vilket påverkar samtal till Teknikföretagens samtliga funktioner. Vi arbetar för att lösa problemet och uppskattar ditt tålamod under tiden.

Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Brexit – vad gäller för arbetstagare i Storbritannien och Sverige?

Efter nyår klipps banden mellan Storbritannien och EU på riktigt. Då börjar bland annat nya regler kring uppehålls- och arbetstillstånd att gälla. De bolag som har brittiska arbetstagare i Sverige och svenska arbetstagare i Storbritannien behöver hålla koll på de nya regelverken, berättar Anton Wemander Grahm, jurist på Teknikföretagen.


Nyhet
22 dec. 2020
Sakområde:

När Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020 trädde ett utträdesavtal i kraft. Ett avtal med bestämmelser som innebär att Storbritannien i praktisk mening är kvar i EU-samarbetet fram till och med den 31 december 2020. Från den 1 januari 2021 gäller dock nya regler, och däribland regelverk för uppehålls- och arbetstillstånd.

– Brittiska medborgare som är bosatta i Sverige före den 31 december 2020 kan bo kvar i Sverige trots de inte längre är unionsmedborgare. Men det förutsätter att de uppfyller vissa krav och ansöker om uppehållsstatus. De britter som redan har ett uppehållstillstånd i Sverige behöver inte ansöka om den nya uppehållsstatusen, säger Anton Wemander Grahm, jurist på Teknikföretagen.

Ansökningsperioden för att ansöka om uppehållsstatus började den 1 december 2020 och pågår till den 30 september 2021.

– Om inget annat bestäms under kommande förhandlingar mellan EU och Storbritannien så kommer de britter som vill flytta till Sverige efter den 1 januari 2021 att få ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd på samma sätt och på samma villkor som andra personer som inte är EU-medborgare, berättar Anton Wemander Grahm.

För bolag som vill skicka arbetstagare till Storbritannien kommer ett helt nytt poängbaserat migrationssystem att införas den 1 januari 2021.

– Det poängbaserade systemet kommer inte att skilja mellan EU-medborgare eller övriga medborgare. Det innebär till exempel att svenska bolag som utstationerar arbetstagare till Storbritannien som huvudregel behöver ansöka om visum för de utstationerade arbetstagarna, säger Anton Wemander Grahm.

De nya reglerna innebär också att en arbetstagare på tjänsteresa i Storbritannien som huvudregel inte får utföra arbete eller tjänster i landet.

– Det kan till exempel handla om att delta i kommersiella event eller bedriva försäljning i Storbritannien. Teknikföretagen rekommenderar därför medlemsföretagen att se över sina rutiner för utstationering och tjänsteresor till Storbritannien, avslutar Anton Wemander Grahm.

I Teknikföretagens Arbetsgivarguide finns mer detaljerad information om vad som gäller i samband med införandet av de nya reglerna.

Läs mer i Arbetsgivarguiden

Mer på Teknikföretagen /Brexit - Vad gäller för arbetstagare i Storbritannien och Sverige?/

Brexit - Vad gäller för arbetstagare i Storbritannien och Sverige?


Du behöver ha ett webbkonto för att ta del av informationen. Om du inte har ett, skapa ett här.