Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English

Teknikföretagen har träffat ett 2-årigt avtal med facken inom industri. Läs mer här

Nyhet 15 feb. 2019

Tid för politiken att göra kompetensförsörjningen till prio ett

Begreppet ”kompetensutvisning” har fått fäste och risken är att det kan ta lång tid att reparera Sveriges rykte. Uppfattningar om hur Sverige är att bo och arbeta i sprider sig snabbt och för varje person som lämnar missnöjd tappar vi i attraktionskraft. Samtidigt står våra företag och stampar när tillgången på kvalificerad kompetens sinar.

– Det är positivt att överenskommelsen mellan S, MP, C och L betonar att kompetensutvisningar ska upphöra och att ett särskilt arbetssökarvisum ska utredas. Men det kommer inte att räcka
säger Li Ljungberg, expert kompetensförsörjning vid Teknikföretagen.

När konkurrentländer lägger om sin politik för att bli mer attraktiva för utländska talanger är det nödvändigt att Sverige också ser över politiken brett och tar fram en nationell strategi för talangattraktion. Flera politikområden behöver ses över för att förbättra Sveriges attraktivitet för högkvalificerad arbetskraft. Det innebär att migrations-, bostads-, skatte-, högskole- och utbildningspolitiken behöver genomlysas på ett nytt sätt.

– Men innan vi har en genomtänkt långsiktig strategi för att attrahera kvalificerad arbetskraft till Sverige behöver vi åtminstone sluta utvisa högkvalificerade arbetskraftsinvandrare med hänvisning till obetydliga misstag. Dessa fall får nu stor medial spridning och leder till att Sveriges rykte i den internationella talangjakten skadas allvarligt.  Arbetskraftsinvandrare och arbetsgivare i Sverige ska inte behöva känna osäkerhet gällande Migrationsverkets krav och handläggning, säger Li Ljungberg.

När detta åtgärdats är det dags för en strategi framåt.  Sverige behöver jobba mer aktivt för att marknadsföra sig i utlandet, genom ambassader, utlandsmyndigheter och informationskampanjer.

– Den nya regeringen behöver kraftsamla på alla sätt som går inom kompetensförsörjning och göra detta till en av sina prioriterade frågor under kommande mandatperiod. I det arbetet vill Teknikföretagen vara en konstruktiv part. Våra medlemsföretags konkurrenskraft – och därigenom Sveriges konkurrenskraft är beroende av det.