Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Teknikföretagen välkomnar regeringens satsning på ett nationellt cybersäkerhetscenter

För att effektivare kunna förebygga, upptäcka och hantera cyberhot uppdrar regeringen åt Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Myndigheten för samhällsberedskap att gemensamt upprätta ett nationellt cybersäkerhetscenter. Ett angeläget initiativ menar Teknikföretagen.


Nyhet
27 sep. 2019
Sakområde:

Under senare år har det skett en påtaglig ökning av angrepp för att stjäla eller förstöra digital information och system där svenska industri, med ledande tekniskt kunnande och investeringar i forskning och utveckling, blivit en måltavla. Sverige utgör idag ett av de länder inom EU med en särskilt hög grad av attacker mot tillverkande företag. Allt som allt handlar det om i storleksordning mer än 100 000 attacker per år med kostnader på ca 16 miljarder kronor, vilket främst drabbar de forskningsintensiva industriföretag,

- Cyberhoten som möter industrin i Sverige kommer primärt från främmande makter som har intresse att stjäla teknologi och affärshemligheter. Det finns dock även betydande aktiviteter från kriminella grupper som manipulerar eller förstör information i utpressningssyfte. Det är mycket bekymmersamt, säger Maria Rosendahl, chef på enheten för kompetensförsörjning och digitalisering vid Teknikföretagen.

Regeringen uppdrar nu Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Säkerhetspolisen att redan till december presentera förslag på struktur och kostnadsberäkningar. Därefter ska ett center skyndsamt inrättas.

- Ett center är välkommet. Svenska myndigheter behöver kunna agera samordnat och ge ett effektivt stöd när en eller flera aktörer i Sverige drabbas av en cyberattack. Teknikföretagen har efterlyst att mandat, koordinering och ledarskap från ansvariga myndigheter blir tydligare, säger Maria Rosendahl.

Centret är den första i en serie initiativ från regeringen och under de kommande veckor avser regeringen återkomma med flera åtgärder för att stärka Sveriges cybersäkerhet.

- Det är en bra start men räcker inte för att hantera alla utmaningar. Teknikföretagen ser därför fram emot fortsatt dialog med regeringen kring hur skyddet av svensk industri kan stärkas, avslutar Maria Rosendahl.