Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Teknikföretagen välkomnar regeringens initiativ att införa framtidens internetstandard

Regeringen har beslutat att ge Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att främja och följa införandet av internetstandarden IPv6 (internetprotokoll version sex) i Sverige. Arbetet ska ske genom insatser riktade till statliga myndigheter, kommuner och landsting. Ett angeläget initiativ menar Teknikföretagen.


Nyhet
26 juni 2019
Sakområde:

Enheter som är uppkopplade till internet kräver en unik adress och måste använda gemensamma regler för att de ska kunna kommunicera med varandra. Dagens internet domineras av det protokoll och standard som kallas IPv4 (internetprotokoll version 4). Antalet IPv4-adresser är begränsat till drygt 4 miljarder adresser och dessa tog slut 2018.

- För att kunna fortsätta koppla upp fler enheter med unika adresser måste vi migrera till framtidens internetstandard IPv6, säger Maria Rosendahl, enhetschef för Kompetensförsörjning och Digitalisering vid Teknikföretagen, och fortsätter: 

- IPv6 har många fördelar. Det gör det möjligt att fortsätta expandera nätverksbaserade tjänster och tillämpningar. Standarden lägger också grunden till ett fortsatt globalt och öppet internet. Därtill höjs graden av säkerhet genom att IPv6 har inbyggd kryptering.

Sverige har under flera år brottats med en svag utveckling av den nya standarden. Idag använder drygt 10 procent av de svenska användarna IPv6. Motsvarande nivå för Tyskland och USA är över 40 procent.

- Ur ett konkurrensperspektiv är detta en riskfaktor som bland annat OECD har lyft fram i sin genomlysning av Sveriges digitalisering. Nya applikationsområden som möjliggörs genom 5G, exempelvis Internet of Things, riskerar att hämmas utan ett brett genomslag för IPv6. Därtill kan offentliga tjänster bli svåra att nå och utveckla, kommenterar Patrik Sandgren, ansvarig för digitaliseringsfrågor på Teknikföretagen.

För att accelerera utvecklingen har regeringen därför gett PTS i uppdrag att tillhandahålla en uppdaterad vägledning som ska fungera som stöd till offentlig sektor i deras införande av IPv6. PTS ska också genomföra informationsinsatser för att främja införandet. Syftet är säkerställa att offentlig sektor tar steget till den nya standarden.

- Regeringens initiativ är mycket välkommet. Om Sverige ska kunna göra anspråk på digitalt ledarskap är det viktigt att offentlig sektor föregår med gott exempel och fungerar som katalysator för marknaden, avslutar Patrik Sandgren.