Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Den 22 februari genomförs en omfattande uppdatering av teknikföretagen.se. Sidan kan därför tillfälligt ligga nere under delar av förmiddagen.

Nyhet 05 juni 2019

Teknikföretagen välkomnar näringsministerns prioriteringar

För Sveriges näringsminister är konkurrenskraften den viktigaste frågan – vilket bland annat betyder att slå vakt om den exporterande och teknikintensiva industrin.

Näringsminister Ibrahim Baylan har proklamerat vilka områden han anser är prioriterade att arbeta med i sin roll som statsråd. Tre områden lyfts fram: digitalisering, kompetensförsörjning och en hållbar omställning

Ministern betonar att digitalisering skapar stora möjligheter och att den primära faran för ett litet exportberoende land är hålla fast vid gammal teknik. Han påtalar vidare att det finns allvarliga brister i kompetensförsörjningen och han framhåller också att det krävs en omställning mot en mer cirkulär ekonomi.

Ur Teknikföretagens perspektiv är näringsministerns prioriteringar välkomna. Teknikföretagen medlemmar står årligen för ca 60 miljarder kr i forskning och utveckling (FoU) och svarar för en stor del av den svenska exporten. De är därmed motorn i teknikutvecklingen, basen för näringslivets innovation och kärnan i Sveriges välstånd. Möjligheten att nyttja digitaliseringen för att utveckla samhället mot en ökad hållbarhet är helt avhängigt dessa företag och deras möjlighet att bedriva verksamhet i Sverige. Det är därför särskilt glädjande att näringsministern framhåller konkurrenskraften som den absolut viktigaste frågan och att öppenhet och export måste stå i fokus.

- De tre utpekade områden ligger helt i linje med Teknikföretagens fokus. Prioriteringen ger en bra grund för arbetet med att förbättra villkoren för innovation och säkerställa att industrin kan fortsätta sin digitala transformation. Vi ser därför fram emot att föra en dialog med Näringsdepartementet om de åtgärder som behövs för att slå vakt om konkurrenskraften, säger Klas Wåhlberg, vd för Teknikföretagen.

Ta del av näringsministerns prioriteringar på regeringen.se här.