Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Sverige behöver öka sin ambitionsnivå inom digitalisering

Under 2019 har regeringen vidtagit flera initiativ för att främja digitalisering av Sverige. För bibehållen konkurrenskraft krävs dock en samlad politik med genomgripande reformer.


Nyhet
02 sep. 2019
Sakområde:

Den internationella samarbetsorganisationen OECD presenterade 2018 en genomlysning av den digitala transformationen i Sverige. Genomlysningen framhöll att Sverige har en styrkeposition men att det samtidigt finns förbättringspotential ifråga om kompetens, innovation och cybersäkerhet.

Nu, drygt ett år efter att utvärderingen presenterades, har regeringen tagit initiativ i i linje med de rekommendationer som OECD framhållit. Här märks bland annat:  

  • ett uppdrag att främja migrering till nästa generations internetsprotokoll (IPv6)
  • ett uppdrag att främja användning av dataanalys i små- och medelstora företag
  • ett uppdrag att kartlägga användning av artificiell intelligens (AI)
  • ett uppdrag att samverka kring digital spetskompetens
  • ett uppdrag att analysera hur digitaliseringspolitiken lämpligast följs upp

- Samtliga uppdrag är bra och välkomna, men missar behovet av en mer samlad strategi, säger Maria Rosendahl, chef på enheten för kompetensförsörjning och digitalisering på Teknikföretagen.

Ur Teknikföretagens perspektiv skulle Sverige tjäna på en tydligare målsättning för samhällets digitalisering och ett mer sammanhållet ansvar för frågorna. Den nuvarande ordningen gör att frågor faller mellan stolarna och att det saknas koordinering mellan initiativ och aktörer. Inte minst skapar gamla gränser mellan olika sakdepartement onödiga låsningar som medför försämrad verkningsgrad, och i vissa fall att reformer helt uteblir.

- Situationen är oroande och det går alldeles för långsamt. Sverige som teknologiskt föregångsland med en starkt teknikdriven exportindustri får inte tappa fart. Sverige behöver vara mer offensivt för att bibehålla sin konkurrenskraft och skapa goda förutsättningar för företagen, fortsätter Maria Rosendahl.

Som Teknikföretagen tidigare framhållit är det särskilt allvarligt att så lite händer inom den offentliga sektorn. Sverige har exempelvis stora gemensamma dataset som skulle kunna användas för ökad effektivitet och innovationskraft i hela samhället. Dessvärre gör juridiska, organisatoriska och semantiska hinder att utnyttjandet dröjer. Den ansvariga myndigheten DIGG har här stor möjlighet att göra skillnad.

Ta del av OECDs genomlysning här.

Läs mer om regeringens digitaliseringspolitik här.