Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Svenska teknikföretag avgörande för globala samhällsutmaningar

Det finns en akut global efterfrågan på implementering av hållbara och kostnadseffektiva lösningar som bidrar till att möta samhällsutmaningar kopplade till den kraftiga urbaniseringen, befolkningsökningen och klimatförändringarna. Här ligger svenska teknikföretag i framkant, och med en exportstrategi som ser potentialen i detta kan Sveriges teknikindustrier spela en avgörande roll i sagda utmaningar.


Nyhet
18 jan. 2019
Sakområde:

Det är positivt att det i överenskommelsen mellan S, MP, C och L finns en ambition att addera fokus på hållbarhet till Sveriges exportstrategi. För just handel och hållbarhet hänger tätt samman, och för svensk teknikindustri finns här en konkurrensfördel som politik och näringsliv har möjlighet att stärka med en ny exportstrategi.

Vår tillgång till ren energi, ett hållbart bruk av naturresurser och goda förhållanden på arbetsmarknaden är parametrar som gör Sverige till ett attraktivt land att handla med och investera i. Vi har ett gott internationellt renommé för att ha utvecklat och implementerat system och infrastruktur som möter globala utmaningar, och efterfrågan på samarbete med svenska teknikföretag är hög.

Men många av Sveriges vassaste konkurrentländer låter ett starkt affärs- och exporttänkande genomsyra hela det offentliga systemets ökade satsningar på internationell konkurrenskraft, och kopplar också detta nära sina innovationsfrämjande insatser. Sveriges starka position är därför inte på något sätt naturgiven – den är snarare utmanad.

Långsiktig politik för handelsfrämjande stärker Sverige

Den nya exportstrategin behöver utgå från svensk teknikindustris behov samt affärsmöjligheter inom innovation och export av hållbara lösningar. Precis som i våra konkurrentländer måste Sveriges exportstrategi prägla offentlig sektors satsningar på konkurrenskraft och innovation.

Konkret sker det bland annat genom tydligare koppling till strategiska innovationsprogram, stöd till svenska aktörer att nå ut på internationella marknader, ett fungerande ekosystem för nyttiggörande av forskning och innovation, mätbara mål för affärsfrämjande myndigheter och en nära relation till näringslivet och de företag som ligger i utvecklingens framkant.

Vi ser kommande utmaningar som mer komplexa och politiköverskridande än tidigare. En ny strategi kräver långsiktig bred politisk enighet för att vara stå emot tider av politisk turbulens, regeringsskiften och protektionism. Därutöver måste den vara förankrad i både den offentliga och privata sektorn och utgå från företagens efterfrågan och behov, i tät dialog mellan stat, näringsliv, fack och akademi.

I kommande arbete med en utvecklad exportstrategi med hållbarhet i fokus är Teknikföretagen redo att bidra från start. 


Senaste nyheterna från Teknikföretagen