Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Svenska hamnarbetarförbundet trappar upp konflikten i hamnarna

Sveriges Hamnar har mottagit ett varsel om stridsåtgärder från Svenska Hamnarbetarförbundet, vilket innebär total arbetsnedläggelse för allt arbete inom Hamn- och Stuveriavtalets tillämpningsområde på samtliga medlemsföretag inom Sveriges Hamnar. Alla arbetsuppgifter som är uttagna för arbetsnedläggelse inom Hamn- och Stuveriavtalets tillämpningsområde försättes samtidigt i blockad. Åtgärderna gäller tillsvidare till dess kollektivavtal träffas mellan parterna eller varslet återkallas eller ändras.


Nyhet
27 feb. 2019
Sakområde:

Vi arbetar tillsammans med Sveriges Hamnar för att så säkert som möjligt kunna bedöma hur stora störningar i hamnarnas verksamhet som strejken orsakar. Just nu arbetar Sveriges Hamnar och hamnarna med att undersöka vilka möjligheter som finns att dirigera om fartyg till fungerande hamnar. Det arbetet bedrivs självfallet så snabbt som det bara går men det är en rad osäkra faktorer som måste tas med i bedömningen, bl.a. hur många av Hamnarbetarförbundets medlemmar som kommer att strejka. Vi återkommer med information snarast möjligt. 

Preliminärt bör ni medlemsföretag utgå från att arbetsnedläggelsen medför omfattande störningar. I den mån det är möjligt bör medlemsföretagen överväga alternativa transportvägar.

Konflikten i hamnarna beror på att Svenska Hamnarbetarförbundet ställer krav på att få teckna ett kollektivavtal med Sveriges Hamnar, ett s.k. andrahandsavtal. Sveriges Hamnar har redan ett avtal med Svenska Transportarbetareförbundet men har erbjudit Svenska Hamnarbetarförbundet ett sådant andrahandsavtal som är möjligt enligt svensk rätt. Varför strejker då Svenska Hamnarbetarförbundet? Svaret är att de i verkligheten inte accepterar ett andrahandsavtal utan vill tränga undan avtalet mellan Sveriges Hamnar och Svenska Transportarbetarförbundet. 

Svenska Hamnarbetarförbundet accepterar alltså inte svensk arbetsrätt och varslar nu om total arbetsnedläggelse i syfte att tvinga igenom sina rättsstridiga otillåtna krav. Det är inte möjligt för Sveriges Hamnar att acceptera den undanträngningseffekt som Svenska Hamnarbetarförbundet vill uppnå.

Det är viktigt att Teknikföretagen och alla andra arbetsgivarorganisationer nu ger Sveriges Hamnar sitt stöd av både principiella och praktiska skäl.

Kontakta oss om du har frågor

Har du som medlemsföretag frågor kan du ringa till Arbetsgivarjouren 08 - 782 08 80 eller maila till info@teknikforetagen.se.

Läs mer på Transportföretagens hemsida.