Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Så gör andra länder för att attrahera utländsk kompetens

För att klara kommande samhällsutmaningar behöver Sverige vara ett av världens mest attraktiva länder för talanger inom teknik och it. Det innebär att det svenska utbildningssystemet måste stärkas men Sverige behöver också aktivt arbeta för att välkomna internationell kompetens. I en ny rapport tittar Teknikföretagen på hur andra länder gör för att attrahera kvalificerad internationell arbetskraft. Vad kan vi lära av dem?


Nyhet
16 maj 2019
Sakområde:

Svenska teknikföretag verkar på en global marknad och tillgången på kompetens är avgörande för framgång. Den snabba utvecklingen inom bland annat AI, elektrifiering, autonoma fordon och Internet of things gör att Sverige behöver kvalificerad arbetskraft inom flera områden. Men detta är inte ett specifikt svenskt problem - många andra länder i Europa och på andra håll har också brist på utbildad eller erfaren arbetskraft inom dessa områden. Flera av dessa länder ser nu över sin politik för att få ett övertag i konkurrensen om kvalificerad internationell arbetskraft.

I en ny rapport jämför Teknikföretagen Sverige med Nederländerna, Tyskland, Danmark, Australien och Kanada ur ett talangattraktionsperspektiv. De utvalda länderna liknar Sverige när det gäller bland annat arbetsmarknad, välstånd och utbildningssystem.

– Vi redogör för de reformer som dessa länder har eller ska genomföra och som Sverige kan inspireras av i utformandet av en nationell strategi för talangattraktion, berättar Li Ljungberg, som arbetar med kompetensförsörjningsfrågor på Teknikföretagen.

– Sverige har i grunden mycket goda förutsättningar att attrahera kvalificerad arbetskraft. Det svenska företagsklimatet och samhället har gott rykte. Men konkurrensen är hård och de återkommande kompetensutvisningarna tär på det goda ryktet.

Det är positivt att S, MP, C och L i januariöverenskommelsen enats om att ”problemet med kompetensutvisningar måste lösas”. Men det räcker inte på långa vägar, menar Li Ljungberg.

– I en internationell kapplöpning behöver vi bygga vidare på framgångarna för många exporterande företag och insikten att talangattraktion är en strategisk näringspolitisk fråga för Sverige. Det behövs en nationell strategi för talangattraktion.

 I en sådan ingår att det svenska utbildningssystemet måste stärkas inom en rad områden men Sverige behöver också aktivt arbeta för att välkomna internationell arbetskraft.

Läs rapporten ”Välkommen till Sverige? En jämförelse av sex länders arbete med att attrahera internationell kompetens” här.


Senaste nyheterna från Teknikföretagen