Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Regeringen satsar på vidareutbildning inom AI

Teknikföretagen välkomnar regeringens satsning på högskoleutbildning inom artificiell intelligens. Nya teknologier ändrar villkor och förutsättningar för teknikindustrins produktion och affärsmodeller. För att hantera omställningen är det avgörande med rätt kompetens.


Nyhet
09 maj 2019
Sakområde:

Regeringen satsar 20 miljoner på högskoleutbildning inom AI. Syftet med satsningen är att ta tillvara på de nya teknologiernas potential, öka Sveriges konkurrenskraft samt förmåga att hantera samhällsutmaningar.

- Vi måste utveckla vår kunskap och kompetens för att svara upp mot den omställning som sker i teknikindustrin och i hela samhället. Det är helt avgörande för vår konkurrenskraft, därför välkomnar Teknikföretagen regeringens satsning på vidareutbildning inom AI, säger Maria Rosendahl, enhetschef kompetensförsörjning och digitalisering på Teknikföretagen.

I ett pressmeddelande skriver regeringen att satsningen också ska främja livslångt lärande.

- Det är glädjande att satsningen ska främja livslångt lärande. De redan yrkesverksamma behöver löpande kompetensutveckling för att hålla sig uppdaterade med den snabba teknikutvecklingen och den strukturomvandling som sker inom industrin, säger Frida Andersson, expert kompetensförsörjning på Teknikföretagen.

- Detta är en bra början. Vi ser nu fram emot fortsatta satsningar och en strategisk kraftsamling från regeringen i syfte att flytta fram Sveriges AI-position, avslutar Maria Rosendahl.


Senaste nyheterna från Teknikföretagen