Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Den 22 februari genomförs en omfattande uppdatering av teknikföretagen.se. Sidan kan därför tillfälligt ligga nere under delar av förmiddagen.

Nyhet 18 feb. 2019

Översyn av Maskindirektivet inledd av EU-kommissionen

Teknikföretagen ställer sig bakom Orgalim:s position om hur Maskindirektivet bör revideras och menar att en noggrann analys visar att MD i sin nuvarande utformning klarar av att hantera de utmaningar som utvecklingen inom AI (Artificiell Intelligens) ställer på Maskindirektivets utformning.

Maskindirektivet (MD) i sin nuvarande utformning 2006/42/EC har varit ikraft sedan 29 december 2009. För att utvärdera hur väl direktivet uppfyller sin målsättning och klarar av att hantera ny teknologi såsom AI och IoT har kommissionen beslutat att inleda en översyn. Våren 2018 presenterade COM ett sk. Staff Working Dokument som hade inhämtat synpunkter från ett stort antal intressenter 450 (företag/myndigheter/organisationer etc.). Denna utredning pekar på att direktivet till stor del uppfyllt sina målsättningar. Undersökningen lämnade dock inget svar huruvida maskindirektivet i sin nuvarande utformning klarar av att hantera utmaningen som ställs genom de ”nya” digitala teknologierna (AI, IoT).

Teknikföretagen har genom sitt medlemskap i Europeiska Branschorganisationen Orgalim kunnat delta i en noggrann analys av hur väl dagens maskindirektiv klarar av att hantera utmaningen från AI. Denna analys som har engagerat framstående experter på såväl AI som maskindirektivet visar att maskindirektivet i sin nuvarande utformning väl klarar av att hantera AI och andra digitala utmaningar.