Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Den 22 februari genomförs en omfattande uppdatering av teknikföretagen.se. Sidan kan därför tillfälligt ligga nere under delar av förmiddagen.

Nyhet 27 juni 2019

Nya rekommendationer för AI kan gynna svensk industri

Utvecklingen av AI gynnas av tydliga ramverk. Teknikföretagen ser därför positivt på att EU-kommissionen nu valt att presentera sammanhållna policyrekommendationer för området. Det ger potential för ökade investeringar och snabbare utvecklingstakt.

Artificiell intelligens, AI, är ett teknikområde med enorma möjligheter för svensk industri. Fullt implementerad beräknas AI kunna generera 40 procent högre arbetsproduktivitet och frigöra stora värden genom innovation och automation. Under 2018 uppgick investeringar i europeiska AI bolag till 100 miljarder kr, varav i storleksordningen 2,5 miljarder kr gick till bolag i Sverige.

För att dessa investeringar ska kunna öka i volym krävs gynnsamma villkor. EU-kommissionen har tagit fasta på detta och därför låtit en expertgrupp sammanställa 33 policyrekommendationer för området. Tanken är att rekommendationerna ska genomsyra  den nationella politiken och inställningen till AI från beslutsfattare.

- Ur Teknikföretagens perspektiv är det positivt att dokumentet understryker att AI präglas av en ”winner takes it all”-logik där det gäller att agera nu för att säkerställa marknadsandelar och möta konkurrens säger Maria Rosendahl, enhetschef för Kompetensförsörjning och Digitalisering på Teknikföretagen.

Dokumentet påtalar vidare att forskning är avgörande för att utveckla AI-tillämpningar och att detta kräver nära samarbete med industrin. Därtill betonas vikten av data och infrastruktur samt utbildning och kompetens – faktorer som är centrala för svenska teknikföretag. En framträdande punkt är också att eventuell lagstiftning som rör AI inte ska försämra innovationskapaciteten.

- Teknikföretagen välkomnar att Kommissionen valt en holistisk ansats där utgångspunkten är att AI måste förstås ur ett systemperspektiv. Tekniken i sig räcker inte, utan det är flera faktorer som är avgörande för att AI ska kunna få fullt genomslag. Hit räknas inte minst regulatorisk förutsägbarhet säger Patrik Sandgren, ansvarig för digitaliseringsfrågor på Teknikföretagen.

EU-kommissionens rekommendationer kan läsas här.