Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Den 22 februari genomförs en omfattande uppdatering av teknikföretagen.se. Sidan kan därför tillfälligt ligga nere under delar av förmiddagen.

Nyhet 23 aug. 2019

Ny statistik från Skolverket – fortfarande få tjejer till Teknikprogrammet

Teknik är nyckeln till majoriteten av våra samhällsutmaningar. Som många andra branscher ser teknikbranschen ökad mångfald som en nödvändighet för att vidga perspektivet och öka innovationskraften. Trots att andelen tjejer som söker till Teknikprogrammet på gymnasiet har ökat under de senaste åren är de fortfarande i minoritet och utgör knappt två av tio sökande.

Ny teknik gör det möjligt att tackla vår tids stora utmaningar och den svenska teknikindustrin leder den utvecklingen. För att öka mångfalden inom teknikbranschen och attrahera fler kvinnor behöver fler kvinnor välja en teknisk utbildning. Teknikföretagen har därför arbetat med initiativ som stöttar unga att göra normbrytande studieval under flera år. Skolverkets preliminära ansökningsstatistik till gymnasieskolans nationella program visar att andelen tjejer som sökt teknikprogrammet ligger på samma nivå jämfört med förra året (18 procent).

För att bredda rekryteringen fokuserar Teknikföretagen bland annat på målgruppen ungdomar som ska välja gymnasieutbildning. Att en teknisk utbildning kan leda till ett arbete inom våra mest aktuella samhällsfrågor såsom hållbarhet, infrastruktur, vård och omsorg är det inte alla som känner till.

– Genom att visa en mer varierad bild av teknik och lyfta inspirerande personer inom teknikyrken vill vi främja teknikintresset bland tjejer. Men vi kan konstatera att det finns mycket kvar att göra. Dels när det gäller att stärka tjejers självförtroende inom teknik och matte, men också att stötta normbrytande studieval på olika sätt, säger Elin Östblom, ungdomskommunikatör på Teknikföretagen. En ojämn könsfördelning bidrar till negativa konsekvenser för såväl enskilda individer som för samhället i stort.

Teknikprogrammet är det fjärde största programmet. I år var det totalt 124 500 sökande och av dessa har 11 400 i första hand sökt till Teknikprogrammet (9,2 procent). Av dessa är 2100 tjejer (18,4 procent). Uppgifterna är preliminära och avser 1 juli 2019. Fullständiga uppgifter publiceras i den officiella statistiken i oktober 2019.

Tre aktiviteter signerade Teknikföretagen

En mer inkluderande teknikundervisning redan på högstadiet

Grundskolan spelar en avgörande när det kommer till att göra teknikämnet tillgängligt för alla elever. För att inspirera och stötta tekniklärare har Teknikföretagen tagit fram teknikboken ”Teknik – 10 lektioner i att förändra världen”.Med utgångspunkt i samhällsproblem presenteras 10 läroplansrelevanta lektioner som visar hur teknik kan hjälpa till att skapa en bättre värld. Forskaren Ulrika Sultan är redaktör för boken.

Sociala medier ska få fler tjejer att söka teknikprogram

Facebookgruppen ”Tjejer som vill gå teknik” är en mötesplats för tjejer och ickebinära som vill komma i kontakt med andra teknikintresserade inför gymnasiet. Gruppen har visat sig vara en fullträff och flera medlemmar menar att communityt gett stöd och spelat en avgörande roll i gymnasievalet. Som en förlängning finns Instagramkontot ”Tjejer som går teknik”.

Synliggöra kvinnor inom branschen

Bredda Bilden är en bildbank som kompletterar den traditionella bilden av vad teknik är och vilka som jobbar med att utveckla den. Syftet är också att belysa den fysiska bildens makt och vikten av att text och bild talar samma språk. Bildbanken Bredda Bilden består av bilder på kvinnor som studerar på teknisk högskola eller jobbar inom teknikbranschen. Bilderna är nedladdningsbara med fri användning för alla som vill bidra till att bredda bilden.

Bildbanken är nyligen uppdaterad med bilder från ABB. Fotograf: Jonas Bilberg.