Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

International House öppnar i Stockholm: "Ett steg framåt"

Ett International House öppnar i Stockholm redan nästa år för att attrahera fler talanger från utlandet. Idén bygger på att hjälpa personer som vill jobba i Sverige genom att samla en rad olika aktörer på samma plats som staden, näringslivet, utbildningsinstitut och myndigheter med förhoppningen att det ska bli lättare för individer att etablera sig i Sverige. Det är Stockholm stad som står bakom initiativet.


Nyhet
28 aug. 2019
Sakområde:

- Teknikföretagen anser att ett International House är ett steg framåt för att minska kompetensgapet inom teknik i Stockholmsområde, men nu behövs också åtgärder på nationell nivå, säger Li Ljungberg som arbetar med kompetensförsörjning på Teknikföretagen.

- Vi tycker att det är positivt att partierna i januariöverenskommelsen enats om att ”problemet med kompetensutvisningar måste lösas”. Men det räcker inte. En handlingsplan för att undanröja hinder för talangattraktion måste tas fram.

Den snabba utvecklingen inom bland annat AI, elektrifiering, autonoma fordon och Internet of things gör att Sverige behöver kvalificerad arbetskraft inom flera områden. Men detta är inte ett specifikt svenskt problem - många andra länder i Europa och på andra håll har också brist på utbildad eller erfaren arbetskraft inom dessa områden. Flera av dessa länder ser nu över sin politik för att få ett övertag i konkurrensen om kvalificerad internationell arbetskraft.

- I våras jämförde vi Sverige med Nederländerna, Tyskland, Danmark, Australien och Kanada ur ett talangattraktionsperspektiv, berättar Li Ljungberg. Det fanns flera områden där andra länder var mer proaktiva än Sverige. Så kallade ”International House” eller ”One stop shop” var något som fler av de andra länderna hade. Att undanröja de praktiska hindren för de som vill komma hit är viktigt.

- Vi har mycket positivt som attraherar skickliga personer inom teknik; våra teknikföretag, den svenska företagskulturen och att vi är långt framme inom jämställdhet, avslutar Li Ljungberg. 

Teknikföretagen är certifierade hos Migrationsverket för att ansöka om arbetstillstånd på medlemsföretags vägnar. Certifieringen innebär att processen med tillståndsansökan går mycket snabbare och smidigare än vid en ansökan som en arbetsgivare och en tredjelandsmedborgare själva gör hos Migrationsverket. Läs mer här.


Senaste nyheterna från Teknikföretagen