Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Den 22 februari genomförs en omfattande uppdatering av teknikföretagen.se. Sidan kan därför tillfälligt ligga nere under delar av förmiddagen.

Nyhet 07 feb. 2019

Gör Sverige mer attraktivt för talanger

Företagen står och stampar när tillgången på högkvalificerad arbetskraft sinar. Trots ett i stora delar liberalt regelverk upplever många företag att det är svårt att rekrytera från utlandet och arbetssökande väljer ofta andra OECD-länder. Det är bra att överenskommelsen mellan S, MP, C och L betonar att kompetensutvisningar ska upphöra och att ett särskilt arbetssökarvisum ska utredas. Men det kommer inte att räcka.

Det skriver Li Ljungberg, expert kompetensförsörjning och Ulf Lindberg, näringspolitisk chef vid Teknikföretagen på Altinget Debatt.

När konkurrentländer lägger om sin politik för att bli mer attraktiva för utländska talanger är det nödvändigt att Sverige också ser över politiken brett och tar fram en nationell strategi för talangattraktion. En sådan inriktning har ett starkt stöd både i näringslivet och hos svenska folket.

Bland Teknikföretagens 4 000 medlemsföretag finns en stor tillväxtpotential. De står i dag för en tredjedel av Sveriges export, men brist på personal med rätt kunskap och erfarenheter håller tillbaka tillväxten i våra kunskapsintensiva företag. 40 procent av företagen rapporterar att de har brist på ingenjörer. Hälften har som en konsekvens av detta inte kunnat utveckla planerade produkter och tjänster och fyra av tio har hindrats i sin expansion.

Sverige har i grunden goda förutsättningar att locka högkvalificerad arbetskraft från andra länder. Efterfrågan hos företagen är stor och attityden från allmänheten är mycket positiv. En helt ny studie från Pew Research Center visar att svenskars attityd till högkvalificerad arbetskraftsinvandring är bland de mest positiva i världen. Nästan 9 av 10 ser positivt på att högkvalificerade personer kommer till landet för att arbeta. Även bland de som generellt vill se en restriktivare migrationspolitik stödjer 8 av 10 högkvalificerad invandring.

Sverige skulle kunna vara en av de attraktivaste destinationerna för arbetskraftsinvandrare, men tyvärr blir vi ofta omsprungna av närliggande länder. När World Economic Forum undersökte om företagsledare ansåg att det egna landet i tillräcklig utsträckning attraherade talanger från utlandet kom Sverige först på 26:e plats. Långt efter jämförbara länder som Irland, Nederländerna och Tyskland. Det är en varningssignal.

Beslutet att flytta till ett annat land för arbete eller studier beror på flera faktorer och det är ofta den sammantagna bilden som avgör. Regelverk och väntetider påverkar liksom inkomstskatter, bostadssituation och tillgång till bra skolor. Varje år åker internationella studenter hem igen för att de inte kan hitta en bostad i Sverige. Så kan vi inte ha det.

Uppfattningar om hur Sverige är att bo och arbeta i sprider sig snabbt och för varje person som lämnar missnöjd tappar vi i attraktionskraft.

Att jämförbara länder lyckas bättre med talangattraktion beror på att de har tagit ett mer samlat grepp om frågan. Sverige behöver på motsvarande sätt ta fram en nationell strategi för talangattraktion där varje politikområde ses över i syfte att förbättra Sveriges attraktivitet för högkvalificerad arbetskraft. Det innebär att migrations-, bostads-, skatte-, högskole- och utbildningspolitiken behöver genomlysas på ett nytt sätt.

Men det stannar inte där. Sverige behöver även jobbar mer aktivt för att marknadsföra sig i utlandet, genom ambassader, utlandsmyndigheter och informationskampanjer. Den nya regeringen behöver göra detta till en av sina prioriterade frågor under kommande mandatperiod. I det arbetet vill Teknikföretagen vara en konstruktiv part. Våra medlemsföretags konkurrenskraft – och därigenom Sveriges konkurrenskraft är beroende av det.