Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Gemensamt krafttag behövs för att locka talanger till Sverige

Regelverk, skatter och långa handläggningstider försvårar för företag att anställa utländska kompetenser. Företag och politik måste arbeta tillsammans skapa bättre förutsättningar för näringslivet att knyta till sig rätt kompetenser, menade representanter för bland andra Volvo Cars och Spotify under Teknikföretagens seminarium i Almedalen.


Nyhet
04 juli 2019
Sakområde:

Svårigheter med att knyta till sig utländska talanger och spetskompetens gör att de svenska företagen inte växer i önskad takt, och därmed halkar efter i den globala konkurrensen.

- Tre fjärdedelar av våra medlemsföretag har verksamheten påverkats av bristen på kompetens. Det gör det svårare för dem att driva på utveckling och tillväxt, sa Li Ljungberg, expert på kompetensförsörjning hos Teknikföretagen.

Volvo Cars VD Håkan Samuelsson anser att Sverige måste bli bättre på flera områden om företagen ska kunna locka till sig talanger.

- Om vi på Volvo Cars ska kunna konkurrera med de tyska premiumbiltillverkarna måste vi ha de bästa medarbetarna. I Sverige har vi för höga skatter, och systemet med expertskatt borde förlängas så det gäller längre än tre år, sa han.

- Vi ser också att de som kommer hit behöver hjälp med bostad och skolor. Om det här inte är på plats blir det svårt att rekrytera. Och det kommer bli svårt att leda utvecklingen med bara svenska medarbetare, hälften bör komma från andra länder. Verkligheten kommer visa om vi kan ha huvudkontor och verksamhet i Sverige eller inte, sa Håkan Samuelsson.

En annan svårighet med att knyta till sig rätt personer har varit Migrationsverkets långa handläggningstid av ansökningar om uppehållstillstånd.

- Vi har haft medarbetare som behövt vänta på ett uppehållstillstånd mellan två och tre år. Till slut sade de upp sig då de kände att deras situation var så osäker. För oss var det absoluta toppkompetenser, som vi sökt med ljus och lyfta över hela världen. Deras intryck av den svenska hanteringen var att de betraktades som kriminella, de kände sig inte välkomna i Sverige, sa Katarina Berg, global HR-chef på Spotify.

- Vi upplever att de som jobbar på Migrationsverket är fina personer och jobbar hårt – men vårt tempo funkar inte – processerna måste gå snabbare. Dessutom måste samarbetet mellan exempelvis Migrations- och Skatteverket bli smidigare, det blir som en Kafkasituation annars, sa hon.

Hennes önskan är att politiker, myndigheter och företag bygger en gemensam arena för att få till en förändrad situation framåt. Näringsminister Ibrahim Baylan som lyssnade in företagens synpunkter, sa att regeringen just nu ser över regelverket.

- Vi ska göra regelverket tydligare för att inte hamna i samma sits igen. Misstag som gjorts ska inte upprepas, sa Ibrahim Baylan.

Elvis Nazdrajic, platschef på Svennes Verktygsmekaniska, medverkade också under seminariet och instämde i Katarina Bergs beskrivning. Han berättade att kompetensbristen är ansträngd och att även de mindre företagen idag rekryterar från tredje land.

Mikael Ribbenvik, generaldirektör för Migrationsverket, svarade företagen att myndigheten har förbättrat sina processer avsevärt. Handläggningstiderna har tack vare nya domar och praxis halverats jämfört med föregående år. Det finns också möjligheter för företag att ta hjälp av organisationer som Teknikföretagen, eller själva få en snabbare hantering när det rör sig om ett återkommande rekryteringsbehov. I de fallen ska en ansökansprocess bara ta tio dagar.

- Vi ska bidra till ett konkurrenskraftigt Sverige, och har lagt in detta som ett mål i vår verksamhetsstyrning och kraftsamlar för att ta tag i frågan framåt, sa Mikael Ribbenvik.

Ibrahim Baylan sa att regeringen kommer presentera ett förslag i mitten av juli, där några av de frågor som debatterats kommer att lyftas. Vilka kunde han inte gå in på under seminariet.

- Jag har inte ett förslag, jag har en lösning, sa Katarina Berg.

- Ni politiker måste sluta tänka partipolitiskt och i fyraårscykler. Vi andra greppar det politiska spelet men det hjälper inte landet att man går in i sin partipolitik. Vi måste lösa detta tillsammans, och på lång sikt, sa hon.