Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

EU nyckelkomponent för svenskt välstånd

År 2018 exporterade Sverige varor och tjänster för drygt 2 200 miljarder kronor – motsvarande hela 46 procent av Sveriges BNP. Det illustrerar väl hur pass exportberoende vi faktiskt är: drygt hälften av det värde vi årligen skapar kommer från att det finns utländska köpare av våra varor och tjänster. I detta sammanhang är det viktigt att nämna att den starka efterfrågan på just det vi producerar inte är naturgiven – handel med svenska företag är beroende av att det är billigt och enkelt.


Nyhet
16 apr. 2019
Sakområde:


Vår export av varor, tjänster och digitala produkter möter en ständig konkurrens från andra länder, vilket pressar våra företag att hela tiden utvecklas och bli bättre. Men samtidigt finns det variabler som företagen själva har svårt att påverka – kostnadsökningar och handelshinder kan uppstå till följd av kollektivavtalsförhandlingar samt politiska beslut både nationellt och på EU-nivå. Det är därför arbetsgivare och fack i samförstånd enas om löneökningar i kollektivavtalen – för att för höga löneökningar skadar vår konkurrenskraft och gör utländska alternativ mer aktiva, vilket i sin tur minskar behovet av arbetskraft hos våra svenska företag. Det är även därför Sveriges och EU:s folkvalda politiker måste värna om vår och unionens konkurrenskraft – att riva handelshinder och minska friktion i handelsflöden.

Att EU-medlemskap är helt nödvändigt för Sverige och vår export råder det inga tvivel om. EU:s inre marknad är vår enskilt största handelspartner, och minsta försämring av handelsförutsättningar skulle innebära stor skada för svenska företag, jobb och skatteintäkter.

Så gör vi EU bättre för Sverige

När det kommer till EU är det viktigt att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Medan EU-medlemskap är en ickefråga finns det samtidigt många områden där EU kan bli bättre – det handlar om att förstå hur vi med EU som verktyg kan stärka Sveriges position på den globala marknaden. I Teknikföretagens skrift Handel- och EU-samarbete för svenskt välstånd presenterar vi tre huvudsakliga områden där Sverige och svenska parlamentariker kan arbeta för att göra EU och Sverige till vinnare under mandatperioden 2019-2024.

Läs Handel- och EU-samarbete för svenskt välstånd

EU:s arbete under lupp

En stor del av de regler våra svenska företag måste förhålla sig till beslutas på EU-nivå. Det handlar om EU:s industristrategi, standardisering, produktkrav, frihandelsavtal och mycket mer. I skriften Teknikföretagens EU-agenda listar vi de direktiv och pågående arbeten vi bevakar för svensk teknikindustris räkning.

Läs Teknikföretagens EU-agenda