Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Ett möjligt steg närmare bättre cyberskydd för industrin

Med ett ökat cyberhot kommer ett förstärkt behov av skydd. Förslaget från underrättelsemyndigheterna om ett nationellt cybersäkerhetscentrum där aktörerna jobbar tillsammans är ett steg i rätt riktning och välkomnas av Teknikföretagen

Patrik Sandgren, ansvarig för digitaliseringsfrågor på Teknikföretagen. Patrik Sandgren, ansvarig för digitaliseringsfrågor på Teknikföretagen.

Nyhet
18 dec. 2019
Sakområde:

På regeringens uppdrag har Försvarets radioanstalt (FRA), Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Säkerhetspolisen överlämnat ett förslag på hur ett nationellt cybersäkerhetscenter kan etableras. Syftet är att etablera en mötesplats där offentliga och privata aktörer på ett samlat sätt ska kunna få tillgång till kunskap och kompetens. Avsikten är att starta verksamheten under år 2020.

- Initiativet är lovvärt. Industrin utsätts dagligen för attacker som skapar stora kostnader. Över 50 procent av våra medlemsföretag uppger att de identifierat cyberattacker mot sig de senaste två åren. Att få aktörerna att jobba tillsammans skapar en effektivare plattform att hantera cyberhoten. Vi ser fram emot fortsatt dialog angående utformning och inriktning, säger Patrik Sandgren, ansvarig för digitaliseringsfrågor på Teknikföretagen.

Om förslaget genomförs kan centret underlätta och stödja industri och näringsliv i cybersäkerhetsfrågor, bland annat genom branschorganisationer, konsulter och cybersäkerhetsindustrin. Fullt operativt beräknas kostnaden för centret skapa merkostnader på ca 300 miljoner kronor om året. Det handlar bland annat om specialiserad personal och etablering av nya verksamhetsområden.

- Det är viktigt att påtala att centret kommer att behöva resurser för att fungera. Verksamheten kommer att behöva byggas upp och det är svårt att se hur det kan hanteras utan att extra medel tillskjuts ändamålet, avslutar Patrik Sandgren.

Mer information om förslaget finns här.