Vi upplever för närvarande driftstörningsproblem med vår växellösning för telefonsamtal, vilket påverkar samtal till Teknikföretagens samtliga funktioner. Vi arbetar för att lösa problemet och uppskattar ditt tålamod under tiden.

Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

”De som lyckas med AI är intresserade av samhällsnytta”

Max Mohammadi är grundare av företaget Hippogriff som har utvecklat världens första kliniskt validerade AI-teknik – ”Heartstrings” – för screening och tidig diagnos av hjärtsjukdom. På stoppet i Stockholm på Teknikföretagen, RISE och ICT Swedens AI-turné uppmanar han företag att först börja i liten skala med AI.


Nyhet
01 mars 2019
Sakområde:

Förutom att vara föreläsare och flitig paneldeltagare är Max Mohammadi även rådgivare till stora företag och startup-bolag inom digital transformation och innovation. Som utvecklare av AI-tekniken ”Heartstrings” tog han sig an att försöka göra något åt hjärt- och kärlsjukdomar som är den främsta dödsorsaken i världen och orsakar 45% av alla dödsfall i Europa.

— Mitt råd till företag som är intresserade av att använda AI är att inte bara se det som en fråga om ny teknik. Min erfarenhet är att de som lyckas med AI är de som är nyfikna på hur det påverkar samhället i stort, säger Max Mohammadi.

Han menar att du ska börja med att hitta ett relevant case för att undersöka vilken teknik eller metod som skulle kunna förbättras för att verifiera vad ditt behov egentligen är.

— Tänk på att AI inte är en bestämd teknik, utan snarare en komponent som kan ingå i flera lösningar. Börja i en liten skala, skapa en road map och be om hjälp, uppmanar Max Mohammadi.

AI-turné med Teknikföretagen, RISE och ICT Sweden

Denna turné som Teknikföretagen, RISE och ICT Sweden genomför är för att ge i huvudsak SME-företag mer insikt i om vad AI är för något. Under ett två timmar långt inspirerande seminarium, med efterföljande mingel, är syftet att skapa förutsättningar för en dialog och kontaktskapande.

Maria Rosendahl är enhetschef för kompetensförsörjning och innovation på Teknikföretagen. Hon berättar att den digitala utvecklingen handlar om att hålla sig relevant för att inte tappa i konkurrenskraft i framtiden mot till exempel Kina.

— I många fall kan en utveckling av AI handla om att bara dra nytta av data som många redan har i sin verksamhet. Information som rent av kan skapa nya affärsmodeller och hjälpa till med automatisering, säger Maria Rosendahl.

AI i framtiden

Max Mohammadi berättar att tillgång till elektronisk data har förbättrat förutsättningar för AI-tillämpningar. Samtidigt har praktisk implementering av AI begränsats i stora delar inom offentlig verksamhet, men även näringslivet. Men AI medför också nya utmaningar inom till exempel äganderätt, personlig integritet samt data- och affärsmonopol.

— Det finns stor potential med AI, du kan utveckla nya tjänster, affärsmodeller och systemlösningar. Det går att effektivisera och automatisera funktioner i verksamheter som kommer att transformera sektorer och värdekedjor, säger Max Mohammadi.

Starta din AI-resa

  • 18 mars - Stockholm
  • 19 mars - Malmö
  • 20 mars - Göteborg
  • 21 mars - Luleå

Läs mer och anmäl dig till AI-turnén här.