Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Brett samarbete ska säkra digital spetskompetens

Regeringen ger Universitetskanslersämbetet, UKÄ, och Tillväxtverket i uppdrag att analysera och komma med förslag på hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas. Uppdraget ska genomföras i dialog med bland andra universitet och högskolor, regionalt utvecklingsansvariga och andra myndigheter. I samarbetet ingår också representanter för arbetslivet, bland andra Teknikföretagen, som med drygt fyratusen företag som medlemmar är Sveriges största arbetsgivarorganisation.


Nyhet
28 juni 2019
Sakområde:

- Vi välkomnar det här initiativet, och ser fram emot att delta i det. Det är bra med en kraftsamling inom digital spetskompetens så att vi tillsammans arbetar för säkra Sveriges internationella konkurrenskraft, säger Maria Rosendahl, enhetschef för kompetensförsörjning och digitalisering vid Teknikföretagen.

UKÄ och Tillväxtverket ska tillsammans analysera och föreslå åtgärder som leder till att kompetensförsörjningen av digital spetskompetens utvecklas på kort och lång sikt. De ska också förbättra tillgången till statistik och prognoser över efterfrågan och tillgång på digital spetskompetens på svensk arbetsmarknad.

Bakgrunden till satsningen är bland annat en översyn av Sveriges digitala transformation som OECD gjort på regeringens uppdrag. I OECD:s rapport belyses hur bristen på digitala specialister och digital spetskompetens är en flaskhals för innovation och tillväxt i Sverige. Även Digitaliseringsrådet har framhållit vikten av att det behövs mer samarbete mellan aktörer från arbetsmarknaden, näringsliv och utbildningssektorn för att öka matchningen mellan utbud och efterfrågan på digital kompetens. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 31 oktober 2022.