Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Den 22 februari genomförs en omfattande uppdatering av teknikföretagen.se. Sidan kan därför tillfälligt ligga nere under delar av förmiddagen.

Ekonomisk analys 09 feb. 2024

Producentpriserna mot nollpunkten

Det börjar droppa in lite data över industrins väl och ve i Sverige för 2023. Producentpriserna för industrin sammantaget, benämnt PPI (försäljningspriser), avtog rejält och ökade med 4,0 procent 2023 jämfört med näst intill fasansfulla 22,0 procent 2022. Som vi skrev tidigare under förra året räknade vi med att producentpriserna skulle gå mot nollpunkten under loppet av 2023. Det är precis vad som hände.

Bild: Shutterstock
Bild: Shutterstock

I december 2023 var prisökningstakten för industrin nära noll eller 0,2 procent jämfört med motsvarande månad året innan. Det finns naturligtvis varugrupper och varor som fortfarande ligger högre än noll precis som det finns andra som uppvisar minustakt. Oaktat detta är trenden klar eller att tidigare inflationsbubbla är över. Denna prisutveckling är inte unikt för Sveriges industri. Det är likartat förlopp i stort sett var vi än vänder blicken utanför landets gränser.

Produktionsvolymen för industrin ökade med en procent beräknat enligt inflationsrensat produktionsvärdeindex 2023. Detta index är tänkt att fånga upp lite fler tjänster och handel än det gamla inarbetade och internationellt harmoniserade industriproduktionsindex. Det senare visade en ökning på 1,4 procent 2023. Det är vanligtvis små skillnader dem emellan.

I vår prognos i höstas räknade vi med att produktionsvolymen i industrin skulle minska med två procent 2023. Hade tittat på fel rad i kalkylbladet när vi kom fram till den siffran?

Nej, det är bara lite olika mätmetoder. Det vi kalkylerade i vår analys är förädlingsvärde i fasta priser d.v.s. volym. Det måttet har en lite annorlunda mätmetod än de två ovan. Förädlingsvärde använder sig av nettot mellan produktionsvärdet och totala värdet av alla inköpta varor och tjänster. Måttet inflationsrensas med ett prisindex för produktionsvärdet och ett prisindex för inköpta varor och tjänster. Därmed försöker man undgå dubbelräkningar beroende på hur produktions- och leverantörssystemet ser ut. I de två övriga finns risk för diverse dubbelräkningar och volymmåtten estimeras enbart genom att skala bort priser från produktionsvärdet.

Mitt emellan

Förädlingsvärdet i volym är ännu inte beräknat för 2023 men tyder på minskad produktionsvolym för Sveriges industri 2023 ungefär i linje med det Industriekonomerna räknat med. Men att beräkna förädlingsvärdet i volym kan också ha sina tokigheter. Det beror bland annat på om det är stora skillnader mellan priser för produktionen och priser för inköpta varor och tjänster. Det är ingen hemlighet att priser på insatsvaror ökat mer än för slutprodukter även om skillnaden förra året börjad avta ganska så rejält jämfört med år 2022. Sanningen för produktionsutvecklingen i volym för Sveriges industri 2023 kanske ligger mitt emellan alla olika mått.

För teknikindustrin visas lite större skillnader mellan de olika produktionsmåtten. Produktionsvärdet inflationsrensat ökade med 6,9 procent, industriproduktionsindex i volym med 8,1 procent. Förädlingsvärdet i volym kan med lite tur undgå att bli minus eller en liten ökning med 1,5 procent 2023. Teknikindustri har ett något mer sofistikerat leverantörssystem med en hel del dubbelräkningar som i någon mån kan förklara skillnaden jämfört med industrin sammantaget.

Som vi räknade med i vår ekonomiska översikt i höstas med rubriken ”ränte-och inflationschocken klingar av” finns hopp om lite positiv fart i år. Centralbanker tänker annorlunda än för bara ett halvår sedan och tidigare inflationsbomb är snart borta.

Bra med nedförsbacke

Lite oroande är dock kvartalsrapporter som droppat in från OMX-teknikföretag på Stockholmsbörsen. För de företag som rapporterar orderingång ser det sammantaget mindre ljust ut. I vissa segment är det inte ens ljust. Skalar vi bort lite priser eller räknar om till Euro eller USD vilket förefaller rimligt för industriföretag som verkar på en global arena så börjar det nästan bli mörkt. Det är i och för sig inget att bli fruktansvärt orolig för. I Teknikindustri går det alltid upp och ner i varierande grad. Nedförsbacke är vanligtvis bra då det erfarenhetsmässigt leder till skärpning efter perioder av excesser[1].

[1] Alla data som industriekonomerna använder är säsong-och kalenderjusterade om inte annat anges. Detta gäller även för företagsdata.