Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Inflationen i USA fortsatte ned i januari – bra nyhet

Under veckan har inflationsdata för USA publicerats. Inflationen föll i januari med 0,3 procentenheter och uppgick därmed till 3,1 procent (se figur 1). Inflationen exklusive energi är högre men föll också aningen till 3,7 procent (se figur 2). Månadstakten steg dock i båda fallen, säsongsrensat.


Ekonomisk analys
16 feb. 2024
Sakområde:

En faktor som har drivit ned inflationen är att priserna på energi det senaste året har fallit med cirka fem procent, drivet av bland annat fallande pris på eldningsolja och naturgas.
figur-1-och-2

Vad ska man tycka om det nya utfallet? Fallande börser och alarmistiska skrivningar i media är ett uttryck för besvikelse. Det är möjligt att den amerikanska centralbanken, Fed, hade hoppats på ett större fall. Men sannolikt känns det ändå positivt och lugnande att inflationen fortsätter ned. En utvecklingen i linje med det Industriekonomerna skissat på det senaste dryga året.

figur-3-och-4

Man ska också komma ihåg att det inflationsmått som Fed fokuserar mest på, PCE-prisindexet, tydligt har mattats av under de senaste månaderna (se figur 3 och 4). PCE-inflationen har dessutom utvecklats svagare än vad Industriekonomerna förväntade sig i november både vad gäller total inflation och kärninflationen. Utfallet för 2023 blev därför några tiondelar lägre än prognosen. Allt annat lika blir prognosen för 2024 därmed också lägre. I avsaknad av nya chocker är det rimligt att inflationen gradvis närmar sig Fed:s mål redan under andra kvartalet 2024 och kanske till och med under första kvartalet. Detta även om vi får en lite högre månadstakt under januari, vilket var fallet för KPI-inflationen. I slutet av februari kommer utfallet för januari för denna statistik. Vi följer detta.     

I nästa vecka kommer svensk inflation och även definitiva för eurozonen för januari. Som vi och andra lyft är det mest sannolika att inflationen i Sverige då hoppar upp igen - tillfälligt - för att sedan vända ned igen i februari. Utvecklingen under 2024 kommer att jämföras med den under 2023 och därmed drivs av hoppiga energipriser under förra året.