Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Fler diskonterar bättre tider

I kvalitativa undersökningar både för företag och hushåll har förväntningar om lite bättre tider skruvats upp de senaste månaderna. Förklaring? Rimligtvis centralbankernas retorik om räntesänkningar även om de ännu inte levererat sådana ännu. Det spekuleras emellertid när sådana kan tänkas genomföras.

Foto: Flickr Foto: Flickr

Ekonomisk analys
25 apr. 2024
Sakområde:

Utfallen i data för företagens förväntade produktionsvolym eller efterfrågan samt hushållens förväntningar om bostadsräntor eller egen ekonomi diskonterar lite bättre tider jämfört med den ekonomiska utveckling vi genomlidit ett tag tillbaka. I Tyskland ökade index för det förväntade affärsläget på tre respektive sex månaders sikt för industrin i senaste mätning för april som presenterades i veckan. Konjunkturinstitutets barometer för första kvartalet i år visade också lite högre utfall i index för produktionsförväntningar från Sveriges industri.

Mest optimistiska första kvartalet var parti-och detaljhandel i Sverige där förväntningar om ökad efterfrågan återigen ökade och har gjort så de senaste fyra kvartalen men i stort sett från nivåer vi senast såg under finanskrisen år 2008. Detaljhandeln i Sverige minskade både år 2022 och 2023 i genomsnitt men nedgången har avtagit och senaste data från februari i år visade på nolltillväxt jämfört med motsvarande månad förra året. En signal om att det kanhända har bottnat.

En handelssektor i Sverige som haft det särskilt besvärligt är elektronikhandel. Här har förväntningarna varit uppskruvade en längre tid, men utfallet har ännu inte riktigt hängt med. Kanske bättre tur denna gång. Hushållen i Sverige förväntar sig också lite ljusare tider. Utfallet i omdömet för egen förväntad ekonomi har stadigt förbättrats men från och till nivåer under långsiktigt genomsnitt. I september 2023 räknade hushållen med en bostadsränta om ett år på sex procent, men har nu reducerats ner en och en halv procentenhet. Det återstår att se om förväntningarna infrias.

förväntad försäljningsvolym