Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Motvindar för svenska hushåll

Efter en långvarigt fallande trend studsade svensk detaljhandel upp i april; +2,8 procent jämfört med mars. Trots denna ljuspunkt stod detaljhandelns omsättning fortfarande sju procent under nivån för mars 2022 (se bilden nedan till vänster).


Ekonomisk analys
26 maj 2023
Sakområde:

I första hand handeln med varaktiga varor men även dagligvaruhandeln rekylerade men bägge kategorierna befinner sig fortfarande långt under nivån för ett år sedan.

Detaljhandeln: varthän…?

Hushållen har onekligen utsatts för ordentliga motvindar de senaste kvartalen. Mycket fokus har riktats mot den negativa chocken till reallönerna i spåren av inflationsraketen (se bilden ovan till höger). Visserligen har inte hushållens reala disponibla inkomster utvecklats lika svagt med trots allt…

Smällen för hushållen har emellertid varit mycket hårdare än så.

Den kraftiga ränteuppgången har slagit hårt och direkt mot hushållens plånböcker. Räntenettot, det vill säga skillnader mellan ränteinkomster och utgifter har försämrats kraftigt, vilket skapat ett rejält hål i hushållens plånböcker (se bilden ovan till vänster). Dessutom har hushållens förmögenhetsställning försämrats dramatiskt det senaste kvartalen. Under år 2022 halverades hushållens nettoförmögenhet jämfört med år 2021 – från 26 000 Mdr SEK till 13 000 Mdr SEK – drivet såväl av fallande börskurser som dito fastighetspriser. Bägge dessa skiften kan till stor del kopplas till det stigande ränteläget, såväl i Sverige som globalt.

De svenska hushållen har historiskt varit känsliga för förändringar i nettoförmögenheten; det är inte konstigt om man blir lite försiktigare med att renoverade köket, köpa ny bil, etcetera, om man hastigt och (o)lustigt upplever sig som mycket fattigare! Bilden ovan visar att hushållens konsumtion samvarierat relativt starkt med nettoförmögenheten.

Blickar vi framåt finns det således flera nycklar till hushållens konsumtion, förutom realinkomsterna kommer utvecklingen av fastighetspriser och börsvärden att ha stor betydelse. Börsen har redan studsat tillbaka ordentligt sedan årsskiftet vilket förmodligen har givit ett visst stöd till hushållen. Vi noterar även tendenser till att fastighetspriserna har stabiliserats även om det ännu är för tidigt att signalera faran över, risken är att vi ännu inte ser den fulla effekten av det högre ränteläget. Till detta kommer med stor sannolikhet hushållen att förbli försiktiga i takt med att arbetsmarknaden, som vi räknar med, kommer att försämras under det kommande året.